//-->
 • Anasayfa
 • Düetmatematik
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Kimya
 • Fizik
 • Dosya Deposu
 • İngilizce
 • FORUM
 • HABERLER
 • İletişim
 • Düetmatematik
 • Düetmatematik CD
 • DüetMatematik Ücret?
 • Düetmatematik YGS
 • Düetmatematik LYS
 • Düetmatematik KPSS
 • Düetmatematik Vatandaşlık
 • Düetmatematik Coğrafya
 • Düetmatematik Geometri
 • 2012 Güncel Sorular
 • Tarih Slaytları
 • DOSYA DEPOSU
 • Matematik
 • Ygs Matematik
 • Lys Matematik
 • Geometri
 • Lise1 Matematik
 • Lise1 Matematik Ders Notları
 • Lise2 Matematik
 • Lise3 Matematik
 • Lise4 Matematik
 • Matematik MANTIK Slayt
 • Temel Sayma Kuralları
 • Anayasa
 • Yürütme
 • Yasama
 • Yargı
 • İdare
 • Türk Hukuk Tarihi
 • Ceza hukuku
 • Yönetim hukuku
 • Toprak hukuku
 • Vatandaşlık hukuk
 • Özel hukuk
 • Yargı örgütü
 • Tanzimat dönemi değerlendirilmesi
 • Vatandaşlık Dersi Notları
 • Avrupa Birliği Kronolojisi
 • Bagımsız özerk Kuruluşlar
 • Anayasa Hukuku
 • Anayasa Çeşitleri
 • Anayasa Yapılması
 • Devlet Şekilleri
 • Devlet
 • Siyasi Partiler
 • İnsan Haklarının Felsefi Gelişimi
 • Türkiyede Anayasal Gelişmeler Slayt
 • Anayasal Kavramlar Slayt
 • 1982 Anayasası Slayt
 • Anayasanın Değiştirilmesi Slayt
 • Demokrasi Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Soru Slayt
 • İdari Hukuk Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • KPSS De Çıkması Muhtemel Sorular!
 • KPSS De Çıkmış Anayasa Soru-Cevap
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi Ve İnsan Hakları
 • Anayasada 100 Soru Ve Cevap
 • KPSS Anayasa>Nokta Atış Sorular
 • Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku İle İlgili Test Soruları
 • Ders Slaytları
 • 1.Dünya Savaşı Slayt
 • 100 Soru İlkeler Slayt
 • İdari Hukuk(Merkez Teşkilatı) Slayt
 • İdari Hukuk II Slayt
 • İdari Hukuk I Slayt
 • Devlet Şekilleri Slayt
 • 1982 Anayasası II Slayt
 • 1982 Anayasası I Slayt
 • Temel Hukuk Kavramları Slayt
 • Ataturk İlkeleri Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Slayt
 • Çikmıs Öss Soruları Slayt
 • Dağılma Fikir Akımları Slayt
 • Data Yayınlar Anayasa Slayt
 • Genel Kavramlar Slayt
 • Olimpiyatlar Slayt
 • Güncel Konular Slayt
 • İdare Hukuku Slayt
 • İhtiyaç Anayasa Slayt
 • İlk Çağ Medeniyetleri Slayt
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatları Slayt
 • İnkilap Öss Slayt
 • İnkilap Tarihi Önemi Slayt
 • İnkilap Tarihi Slayt
 • İnkilap Tarihi II Slayt
 • İnkilaplar Slayt
 • İnkilaplar-İlkeler-Dış Sorun Slayt
 • İntegral Konu Anlatımı Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi II Slayt
 • Karmaşık Sayılar Modülü Slayt
 • Karmaşık Sayılar Slayt
 • Kpss Orta Asya Tarihi Slayt
 • Kurtuluş Savaşı Öss Soruları Slayt
 • Liderlik Tipleri Slayt
 • Limit Ve Süreklilik Slayt
 • Logaritmik fonksiyonlar Slayt
 • Logaritma Fonksiyonlarının Özellikleri Slayt
 • Logaritmik Hesabın Uygulanması Slayt
 • Cumhuriyetin İlanı Slayt
 • Mantık Slayt
 • Mantık I Slayt
 • Mantık II Slayt
 • Mantık III Slayt
 • Matematik Olimpiyat Soru ve Cevapları Slayt
 • Matematik Tanitim Slayt
 • Mevzu Hukuk Test Slayt
 • Mevzu Hukuk Test1 Slayt
 • Mevzu Hukuk Slayt
 • Mondros Ateşkes Ant Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • OGYE Tanıtım Slayt
 • Ortaçağda Avrupa Tarihi Slayt
 • Osmanlı Duraklama Öss Slayt
 • Osmanlı Kültürü Ve Medeniyeti Slayt
 • Osmanlı Kuruluş Devri Slayt
 • Tarihin Tanımı Slayt
 • Tarihi Çağlar Slayt
 • Trablusgarp Slayt
 • Trigonometry Slayt
 • Türev Alma Slayt
 • Türev(çıkmış sorular) Slayt
 • Türk Vatandaşlığı Slayt
 • Vatandaşlık Konular Slayt
 • Zeka Soruları Slayt
 • Basit Eşitsizlikler Slayt
 • Bölme-Bölünebilme Slayt
 • Çember Ve Daire Slayt
 • Çemberde Açılar Slayt
 • Çemberde Uzunluk Slayt
 • Dik Prizmalar Slayt
 • Ebob Slayt
 • Hareket Problemleri Slayt
 • Harfli İfadeler Slayt
 • Havuz Problemleri Slayt
 • Katı Cisimler Slayt
 • Kesir Problemleri Slayt
 • Özel Dörtgenler Slayt
 • Rasyonel Sayılar Slayt
 • DüetMatematik

  FONKSİYON

  Temel Kavramlar Basamak Kavramı Taban Aritmetiği Bölme Bölünebilme
  Faktoriel Asal Çarpan Obeb Okek Rasyonel
  Sayılar
  Üslü Sayılar
  Köklü Sayılar
  Denklemler
  Eşitsizlikler

  Mutlak Değer
  Oran Orantı
  Ortalamalar
  Sayı-Kesir
  Problemleri

  Yaş Problemleri
  İşçi-Havuz
  Problemleri

  Hareket Problemleri
  Yüzde-Kar
  Zarar

  Faiz Problemleri
  Karışım Problemleri
  Saat Problemleri
  Grafik Problemleri
  Kartezyen
  Bağıntı

  Fonksiyon
  Mantık
  Kümeler
  İşlem
  Modüler
  Aritmetik

  Permutasyon
  Kombinasyon
  Binom


  FONKSİYON  FONKSİYON

   

  A. TANIM

  A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun.
  A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir.

  "x Î A ve y Î B olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu
  f : A ® B ya da x ® f(x) = y biçiminde gösterilir. A ya fonksiyonun tanım kümesi, B ye de değer kümesi denir.

  Yukarıda A dan B ye tanımlanan f fonksiyonu

  f = {(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 2)}

  biçiminde de gösterilir.

  Ü

  Her fonksiyon bir bağıntıdır. Fakat her bağıntı fonksiyon olmayabilir.

  Ü

  Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir.

  Ü

  s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere,

    i) A dan B ye nm tane fonksiyon tanımlanabilir.

   ii) B den A ya mn tane fonksiyon tanımlanabilir.

  iii) A dan B ye tanımlanabilen fonksiyon olmayan bağıntıların sayısı 2m × n – nm dir.

  Ü

  Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için, y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğride en az bir ve en çok bir noktayı kesiyorsa verilen bağıntı x ten y ye bir fonksiyondur.

   

   

  B. FONKSİYONLARDA İŞLEMLER

  A Ç B ¹ Æ olmak üzere,

  fonksiyonları tanımlansın.

  1. (f + g) : A Ç B ® , (f + g)(x) = f(x) + g(x)

  2. (f – g) : A Ç B ® , (f – g)(x) = f(x) – g(x)

  3. (f × g) : A Ç B ® , (f × g)(x) = f(x) × g(x)

  4. "x Î A Ç B için, g(x) ¹ 0 olmak üzere,

   

  1. c Î olmak üzere,

   (c × f) : A ® , (c × f)(x) = c × f(x) tir.

   

  C. FONKSİYON ÇEŞİTLERİ

  1. Bire Bir Fonksiyon

  Bir fonksiyonda farklı elemanların görüntüleri de farklıysa fonksiyon bire birdir..

  BBuna göre, bire bir fonksiyonda,

  "x1, x2 Î A için, x1 ¹ x2 iken f(x1) ¹ f(x2) olur.

  Diğer bir ifadeyle,

  "x1, x2 Î A için, f(x1) = f(x2) iken

  x1 = x2 ise, f  fonksiyonu bire birdir.

  Ü

  s(A) = m ve s(B) = n (n ³ m) olmak üzere,

  A dan B ye tanımlanabilecek bire bir fonksiyonların sayısı,

   

  2. Örten Fonksiyon

  Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir.

  Ü

  f : A ® B

  f(A) = B ise, f örtendir.

  Ü

  s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen bire bir örten fonksiyonların sayısı,

  m! = m × (m – 1) × (m – 2) × ... × 3 × 2 × 1 dir.

   

  3. İçine Fonksiyon

  Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir.

  Ü

  İçine fonksiyonun değer kümesinde eşlenmemiş eleman vardır.

  Ü

  s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen içine fonksiyonların sayısı mm – m! dir.

   

  4. Birim (Etkisiz) Fonksiyon

  Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.

       

  ise, f birim (etkisiz) fonksiyondur.

  Ü

  Birim fonksiyon genellikle I ile gösterilir.

   

  5. Sabit Fonksiyon

  Tanım kümesindeki bütün elemanları değer küme-sindeki bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.

  Ü

  "x Î A ve c Î B için,

        f : A ® B

        f(x) = c

  ise, f sabit fonksiyondur.

  Ü

  s(A) = m, s(B) = n olmak üzere,

  A dan B ye n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir.

   

  6. Çift ve Tek Fonksiyon

  f(–x) = f(x) ise, f fonksiyonu çift fonksiyondur.

  f(–x) = –f(x) ise, f fonksiyonu tek fonksiyondur.

  Ü

  Çift fonksiyonların grafikleri Oy eksenine göre simetriktir.

  Ü Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.

   

   

  D. EŞİT FONKSİYON

         f : A ® B

       g : A ® B

  Her x Î A için f(x) = g(x) ise, f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir.

   

  E. PERMÜTASYON FONKSİYON

         f : A ® A

  olmak üzere, f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f fonksiyonuna permütasyon fonksiyon denir.

  A = {a, b, c} olmak üzere, f : A ® A

  f = {(a, b), (b, c), (c, a)}

  fonksiyonu permütasyon fonksiyon olup

  biçiminde gösterilir.

   

   

  F. TERS FONKSİYON

  f : A ® B, f = {(x, y)|x Î A, y Î B} bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere,

  f–1 : B ® A, f–1 = {(y, x)|(x, y) Î f} fonksiyonuna f nin ters fonksiyonu denir.

  (x, y) Î f ise, (y, x) Î f–1 olduğu için,

  y = f(x) ise, x = f–1(y) dir.

  Ayrıca, (f–1)–1 = f dir.

   

  (f–1)–1 = f dir. Ancak, (f–1(x))–1 ¹ f(x) tir.

   

  f fonksiyonu bire bir ve örten değilse, f–1 fonksiyon değildir.

   

  f : A ® B ise, f–1 : B ® A olduğu için, f nin tanım kümesi, f–1 in değer kümesidir. f nin değer kümesi de, f–1 in tanım kümesidir.

   

  f(a) = b ise, f–1(b) = a dır.

  f–1(b) = a ise, f(a) = b dir.

   

   

  Ü

  y = f(x) fonksiyonunun grafiği ile y = f–1(x) in grafiği
  y = x doğrusuna göre birbirinin simetriğidir.

       

  Ü

  olmak üzere,

  Ü olmak üzere,

   

   

  G. BİLEŞKE FONKSİYON

  f : A ® B, g : B ® C fonksiyonları tanımlansın.

  f ve g yi kullanarak A kümesinin elemanlarını C kümesinin elemanlarına eşleyen fonksiyona g ile f nin bileşke fonksiyonu denir.

       

  Buna göre,

  f : A ® B ve g : B ® C olmak üzere, gof : A ® C fonksiyonuna f ile g nin bileşke fonksiyonu denir ve g bileşke f diye okunur.

  Ü

  (gof)(x) = g[f(x)] tir.

   

  Bileşke işleminin değişme özeliği yoktur.

  Bu durumda, fog ¹ gof dir.

  Bazı fonksiyonlar için fog = gof olabilir. Ancak bu “fonksiyonlarda değişme özeliği yoktur.” gerçeğini değiştirmez.

   

  Ü

  Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özeliği vardır.

  Bu durumda (fog)oh = fo(goh) = fogoh olur.

  Ü

  I birim fonksiyon olmak üzere,

  foI = Iof = f ve

  f–1of = fof–1 = I dır.

  Ü

  f, g ve h fonksiyonları bire bir ve örten olmak üzere,

  (fog)–1 = g–1of–1 ve

  (fogoh)–1 = h–1og–1of–1 dir.

  Ü

  (fog)(x) = h(x)

  ise, f(x) = (hog–1)(x) dir.

  ise, g(x) = (f–1oh)(x) tir.

   

  •  f–1 (x) = f(x) tir.

  •  (fof) (x) = x

  •  (fofof) (x) = f(x)

  •  (fofofof) (x) = x

  ...

   

   

  H. FONKSİYONUN GRAFİĞİ

  Bir fonksiyonun elemanlarına analitik düzlemde karşılık gelen noktaların kümesine bu fonksiyonun grafiği denir.

  f : A ® B, f = {(x, y)|x Î A, y Î B, y = f(x)}

  (a, b) Î f

  olduğundan

  f(a) = b dir.

  Ayrıca, f–1(b) = a dır.

   

   

  Ü

  Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre,

  f(–3) = 3, f(–2) = 1, f(–1) = 2, f(0) = 2, f(1) = 1,

  f(2) = 0, f(3) = 2, f(4) = 1, f(5) = 0 dır.


  Tarih
 • Tarihe Giriş
 • Yardımcı Bilimler
 • Tarih Öncesi Devirler
 • Takvim
 • İlkçağ Tarihi
 • Suriye Filistin Uygarlığı
 • İran Medeniyeti
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Diğer Türk Boy ve Devletleri
 • İslam Tarihi
 • İslam Öncesinde Dünya
 • Peygamberimiz Dönemi
 • Dört Halife Dönemi (632-661)
 • Emevi,Abbasi Ve Endülüs Emevi Devletleri
 • Türk-İslam Tarihi
 • Selçuklular
 • Beylikler
 • Kültür Ve Medeniyet
 • Toplum ve Sosyal Hayat
 • İlim-Kültür-Sanat ve Edebiyat • Genel
 • Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama
 • Ygs-Lys Puan Hesaplama
 • Online Fotoğraf Düzenleme
 • Hayvanlarda Düşünme Yetisi Zeka Var Mı?
 • Dünyanın En Büyük İnsanı Kimdir?
 • Matematik Ve Yaşam
 • Allah Kelimesi Ve 19
 • Beyin mi Bilgisayar Mı?
 • Bunları Biliyormuydunuz?
 • İcatlar Kronolojisi
 • İnkılap Tarihi Kronolojisi
 • Türk-İslam Dünyası'nda Cebir
 • Paradokslar
 • Matematik Zeka Soruları1
 • Mısırda Cebir
 • Matematikçinin şiiri
 • Aritmetiğin Hataları
 • Temel Bir Aritmetik Yapıtı
 • Bütün Kuralların İstisnaları Vardır
 • Doğru Parçası Paradoksu
 • Matematik Kendini Saklamaz
 • Mükemmelimsi Sayılar
 • Tangram Şekilleri Slayt
 • Alanlarına Göre Yapılan İnkılaplar
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatı
 • Matematik Zeka Soruları2
 • Matematik Zeka Soruları3
 • Parmaklarla Saymanın İlk Biçimi
 • Tabiattaki Sayılar
 • Yollardaki Kapaklar Neden Yuvarlaktır?
 • BASİT ŞAŞIRTMACALAR
 • Collatz Teoremi
 • e SAYISI
 • Matematiği Öğretme Yolları
 • Matematik Müfredatını Kullanmak İçin 10 Altın Kural
 • Poincare Varsayımı
 • Tıp ve Mantık
 • Beklenmeyen İdam Paradoksu
 • Çarpma Hileleri
 • Fraktallar ve Eğrelti Otu
 • Matematiğin Dili
 • Matematik Nasıl Gelişti
 • Sayma Sistemleri
 • Yalancı Paradoksu ve Otoreferans
 • Bir Evin Değerini Bulma
 • Çizginin Büyücüsü
 • Gerçek Hayattan
 • Matematiğin Doğuşu
 • Matematik Nedir, Ne Değildir?
 • Origami Nedir?
 • Saymanın Tarihi
 • Yapmak Akla Zarar
 • Matematik Zeka Soruları4
 • Bir Sayı Tut
 • Depremin Matematiği
 • İlginç Kaza
 • Matematiğin Hayatımıza Katkıları
 • Matematiksel Düşünce
 • Paradoksların Çözümü
 • Sıfır Deyip Geçme
 • Yaş Bulma Oyunu
 • Karışık Slaytlar
 • Stres Slayt
 • Aşk Slayt
 • Manzara Slayt
 • Beni Ara Slayt
 • Benzeyen Slayt
 • Bizim Hikayemiz Slayt
 • lginç Slayt
 • Cem Yılmaz Slayt
 • Çocuğunuzla İlgili Slayt
 • Hayat Slayt
 • Kağıttan Şekiller Slayt
 • İlginç Resimler Slayt
 • Fakirlik Slayt
 • Geometrik Cisimlerin Döndürülmesi
 • Gülelim Slayt
 • Gizli Resimler Slayt
 • Hayattan Slayt
 • İlizyon Slayt
 • İnadına Yaşamak Slayt
 • İsrail Gerçeği Slayt
 • İstanbul Slayt
 • İstatistik ve Grafikler Slayt
 • Karadenizli Slayt
 • Kaynana Slayt
 • Kazlar Slayt
 • Lağımcı Slayt
 • Mutluluk Slayt
 • Ne İsteriz Slayt
 • Öss Motivasyon Slayt
 • Sayı Bulma Oyunu
 • Sigara Slayt
 • 7 Saniye Slayt
 • Sihirli Sekiz Slayt
 • Temel Slayt
 • Tibet Testi Slayt
 • Size Öneriler Slayt
 • Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmelerle İlgili Test Slayt
 • Venedikli Marangoz Slayt
 • Uzay Slayt
 • WC Slayt
 • Yunuslar Slayt
 • Yurdumdan Slayt
 • Zoom Slayt
 • Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve Organizasyonlar Slayt
 • 3d Sokak Resimleri Slayt
 • Başarıya Adanma Slayt
 • Benim Dozerim Slayt
 • Beyin Çıtırtısı Slayt
 • Bilgisayar Olimpiyatı Slayt
 • Bilgisayarın Gerekliliği Slayt
 • Büyük ve Olumlu Düşünme Slayt
 • Çeçenistan Slayt
 • Bir İş Yerinde Etkili İletişim Slayt
 • Çocuğu Anlamak Slayt
 • Çocuk Terbiyesi Slayt
 • Deli Dana Slayt
 • Dengeli Beslenme Slayt
 • Deprem Ve İnsan Slayt
 • Dünya Hayatının Gerçeği
 • Güzel Yaşamak Slayt
 • Hayir Demek Çözum Değil Slayt
 • Hedef Belirleme Slayt
 • Hızlı Okuma Teknikleri Slayt
 • İletişim Semineri Slayt
 • İlk Yardım Slayt
 • İnsan Değerlendirme Slayt
 • İnternet Slayt
 • İrşatekseni Slayt
 • İzmir Hakkında Slayt
 • Kare Üzerinde Düşünce Oyunu Slayt
 • Kitap Okuma Slayt
 • Kitap Slayt
 • Komik Slayt
 • Kur'an İnsanı Slayt
 • Okul Dönemi Slayt
 • Olimpiyatlara Nasıl Çalışılır Slayt
 • Olumlu Düşünme Slayt
 • Olumlu Düşünmek Slayt
 • Pdr Slayt
 • Performans Değerlendirme Slayt
 • Program Geliştirme Slayt
 • Savaşçı Slayt
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Slayt
 • Söz Söyleme Slayt
 • TEFEKKÜR-MERHAMET-TEVHİD
 • Toplantı Yönetimi Slayt
 • Verimli Bir Toplantı Nasıl Yapılır Slayt
 • Verimli Ders Çalışma Slayt
 • Yapay Zeka Slayt
 • Yüksek Performansa Ulaşma
 • Zamanın Yönetimi Slayt
 • Banka Kartından(ATM) Ng Yükleme
 • Tasarruf Slayt
 • Flaşı Dolu Olduğu Halde Boş Görünenler Girin
 • AirSoft Artık Türkiye'de
 • => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=