//-->
 • Anasayfa
 • Düetmatematik
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Kimya
 • Fizik
 • Dosya Deposu
 • İngilizce
 • FORUM
 • HABERLER
 • İletişim
 • Düetmatematik
 • Düetmatematik CD
 • DüetMatematik Ücret?
 • Düetmatematik YGS
 • Düetmatematik LYS
 • Düetmatematik KPSS
 • Düetmatematik Vatandaşlık
 • Düetmatematik Coğrafya
 • Düetmatematik Geometri
 • 2012 Güncel Sorular
 • Tarih Slaytları
 • DOSYA DEPOSU
 • Matematik
 • Ygs Matematik
 • Lys Matematik
 • Geometri
 • Lise1 Matematik
 • Lise1 Matematik Ders Notları
 • Lise2 Matematik
 • Lise3 Matematik
 • Lise4 Matematik
 • Matematik MANTIK Slayt
 • Temel Sayma Kuralları
 • Anayasa
 • Yürütme
 • Yasama
 • Yargı
 • İdare
 • Türk Hukuk Tarihi
 • Ceza hukuku
 • Yönetim hukuku
 • Toprak hukuku
 • Vatandaşlık hukuk
 • Özel hukuk
 • Yargı örgütü
 • Tanzimat dönemi değerlendirilmesi
 • Vatandaşlık Dersi Notları
 • Avrupa Birliği Kronolojisi
 • Bagımsız özerk Kuruluşlar
 • Anayasa Hukuku
 • Anayasa Çeşitleri
 • Anayasa Yapılması
 • Devlet Şekilleri
 • Devlet
 • Siyasi Partiler
 • İnsan Haklarının Felsefi Gelişimi
 • Türkiyede Anayasal Gelişmeler Slayt
 • Anayasal Kavramlar Slayt
 • 1982 Anayasası Slayt
 • Anayasanın Değiştirilmesi Slayt
 • Demokrasi Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Soru Slayt
 • İdari Hukuk Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • KPSS De Çıkması Muhtemel Sorular!
 • KPSS De Çıkmış Anayasa Soru-Cevap
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi Ve İnsan Hakları
 • Anayasada 100 Soru Ve Cevap
 • KPSS Anayasa>Nokta Atış Sorular
 • Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku İle İlgili Test Soruları
 • Ders Slaytları
 • 1.Dünya Savaşı Slayt
 • 100 Soru İlkeler Slayt
 • İdari Hukuk(Merkez Teşkilatı) Slayt
 • İdari Hukuk II Slayt
 • İdari Hukuk I Slayt
 • Devlet Şekilleri Slayt
 • 1982 Anayasası II Slayt
 • 1982 Anayasası I Slayt
 • Temel Hukuk Kavramları Slayt
 • Ataturk İlkeleri Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Slayt
 • Çikmıs Öss Soruları Slayt
 • Dağılma Fikir Akımları Slayt
 • Data Yayınlar Anayasa Slayt
 • Genel Kavramlar Slayt
 • Olimpiyatlar Slayt
 • Güncel Konular Slayt
 • İdare Hukuku Slayt
 • İhtiyaç Anayasa Slayt
 • İlk Çağ Medeniyetleri Slayt
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatları Slayt
 • İnkilap Öss Slayt
 • İnkilap Tarihi Önemi Slayt
 • İnkilap Tarihi Slayt
 • İnkilap Tarihi II Slayt
 • İnkilaplar Slayt
 • İnkilaplar-İlkeler-Dış Sorun Slayt
 • İntegral Konu Anlatımı Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi II Slayt
 • Karmaşık Sayılar Modülü Slayt
 • Karmaşık Sayılar Slayt
 • Kpss Orta Asya Tarihi Slayt
 • Kurtuluş Savaşı Öss Soruları Slayt
 • Liderlik Tipleri Slayt
 • Limit Ve Süreklilik Slayt
 • Logaritmik fonksiyonlar Slayt
 • Logaritma Fonksiyonlarının Özellikleri Slayt
 • Logaritmik Hesabın Uygulanması Slayt
 • Cumhuriyetin İlanı Slayt
 • Mantık Slayt
 • Mantık I Slayt
 • Mantık II Slayt
 • Mantık III Slayt
 • Matematik Olimpiyat Soru ve Cevapları Slayt
 • Matematik Tanitim Slayt
 • Mevzu Hukuk Test Slayt
 • Mevzu Hukuk Test1 Slayt
 • Mevzu Hukuk Slayt
 • Mondros Ateşkes Ant Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • OGYE Tanıtım Slayt
 • Ortaçağda Avrupa Tarihi Slayt
 • Osmanlı Duraklama Öss Slayt
 • Osmanlı Kültürü Ve Medeniyeti Slayt
 • Osmanlı Kuruluş Devri Slayt
 • Tarihin Tanımı Slayt
 • Tarihi Çağlar Slayt
 • Trablusgarp Slayt
 • Trigonometry Slayt
 • Türev Alma Slayt
 • Türev(çıkmış sorular) Slayt
 • Türk Vatandaşlığı Slayt
 • Vatandaşlık Konular Slayt
 • Zeka Soruları Slayt
 • Basit Eşitsizlikler Slayt
 • Bölme-Bölünebilme Slayt
 • Çember Ve Daire Slayt
 • Çemberde Açılar Slayt
 • Çemberde Uzunluk Slayt
 • Dik Prizmalar Slayt
 • Ebob Slayt
 • Hareket Problemleri Slayt
 • Harfli İfadeler Slayt
 • Havuz Problemleri Slayt
 • Katı Cisimler Slayt
 • Kesir Problemleri Slayt
 • Özel Dörtgenler Slayt
 • Rasyonel Sayılar Slayt
 • DŁetMatematik

  Matematik Zeka Soruları


  SORU: Mehmet bir dükkandan 3 parça eşya aldı. Dükkan sahibinin hesap yaparken sayıları toplayacağı yerde çarptığını gördü. Onu uyardığında adam patavatsızca 'Toplasam da aynı sonuç, yani 5.70 dolar olacaktı' dedi. Mehmet'in aldığı eşyaların fiyatları neydi?

  CEVAP: Her bir eşyanın fiyatına x, y, z sent diyelim. x>y>z olduğunu kabul edelim. Dolar olarak da fiyatlar, x/100, y/100, z/100 olacak.
  (x + y + z)/100 = xyz/1000000 = 5.70
  Bu bize 2 eşitlik ve 3 bilinmeyen veriyor. z<190 (Toplamdan) olduğuna göre z'yi şimdilik kısaca 100 kabul edelim.
  xy = 57000
  x + y =470
  x(470 - x) = 57000
  x2 - 470x + 57000 = 0
  x = 235 +- karekök(55225 - 57000)
  Bu imkansız olduğundan z>100 olmalı. Ayrıca z, 57000000'un bir böleni olmalı. Olası bölenler; 114, 120, 125, 150, 152, 160. z = 114, 120, 150, 152 olunca x pozitif bir sayı olmuyor. z = 160 olunca z>y oluyor. Bu durumda tek cevap, z=125, x=285 ve y=125, yani; fiyatlar, $2.85, $1.60, ve $1.25.

  SORU: Sıfırdan farklı, artı veya eksi 9 tam sayı verilmiş; a, b, c, d, e, f, g, h, k. Gösteriniz ki aek, dhc, bfg, -gec, -ahf ve -bdk sayıları arasında en az bir pozitif ve en az bir negatif sayı vardır. (aek, dhc, ... bu üç sayının [a, e, k veya d, e, c...] çarpılacağını ifade eder; harfler basamakları değil, çarpanları temsil etmektedir. Bu 9 sayı + veya - olabilir; bu nedenle, örneğin -gec'in işareti g negatif bir sayı ise + olur).
  CEVAP:
  Verilen üç haneli 9 sayının çarpımı -a2b2c2d3e2f2g2h2k2 dir. O halde 9 sayının hepsi + veya hepsi - olamaz.

  SORU: Bir odada iki arkadaş bulunuyorsunuz. Arkadaşınız size şöyle bir soru yöneltiyor. 'Benim bu odada oturamayacağım bir yere oturabilir misiniz?' Odanın içerisinde öyle bir yer var mıdır? Neresi olabilir?
  CEVAP: Arkadaşınızın oturamayacağı yer arkadaşınızın dizinin üzeridir. Veya arkadaşınızın üzerinde bir yere oturursanız sizin oturduğunuz yere arkadaşınız oturamaz. Hiç kimse kendisinin üzerine oturamaz.

  SORU: 100 metre uzunluğunda 100 metre/saniye hızla hareket eden bir tren 100 metre uzunluğundaki bir tüneli kaç saniyede geçer?

  CEVAP: 2 saniyedir. 1 saniyede tünelin tamamen içerisine girer ikinci saniyede ise tünelden çıkar.

  SORU: Her biri 100 yaprak olan 10 ciltli bir ansiklopedi vardır. Bu ansiklopedi bir kitaplığın rafında birinci ciltten onuncu cilde doğru sıralanmıştır. Bir yaprak kurdu birinci cildin birinci yaprağından kemirmeye başlıyor ve onuncu cildin yüzüncü yaprağını da kemirerek kemirmeyi noktalıyor.
  Bu yaprak kurdu kaç yaprak kemirmiştir?

  CEVAP: Yaprak kurdu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ciltleri tamamen kemirdiği için bundan dolayı 800 yaprak. Birinci ciltten 1 yaprak kemirmiştir. Sadece 1.yaprak, Onuncu ciltten 1 yaprak kemirmiştir. Sadece 100 yaprak, Toplam 802 yaprak eder.

  SORU: İki baba ve iki oğula 3 elmayı hiç parçalamadan nasıl paylaştırırsınız?
  CEVAP: İki baba ve 2 oğulu şu şekilde düşünüyoruz.

    Büyükbaba

    Baba

  ·            Torun
  Burada üç şahıs vardır. Her birine birer elma veririz.

  SORU: Öğretmen, öğrencisi Furkan'ı sınav yapmak için 25 soruluk bir test verir ve şöyle der:
  - ' Doğru çözdüğün her soru için 4 puan vereceğim, yanlış çözdüğün her soru için 1 puan alacağım.'
  Test çözümünün sonunda Furkan 60 puan aldığına göre soruların kaç tanesini doğru yapmıştır?

  CEVAP: Furkanın doğru bildiği soru sayısına x dersek
  4x - (25 - x) = 60
  şeklinde bir denklem kurar ve denklemi çözersek doğru bildiği soruların sayısını 17, yanlış bildiği soruların sayısını 8 olarak buluruz.

  SORU: Bir su deposuna her gün içerisindeki su kadar su ilave ediliyor. Bu su deposu 10 günde dolduğuna göre yarısı kaç günde dolar?
  CEVAP 9 günde dolar.

  SORU: İki kardeş 100 metrelik yarış yapmaktadır.Ağabey 3 metre fark ile yarışı kazanır. Yani ağabey yarışı bitirdiğinde küçük kardeş 97. metrededir. Yarışı tekrar ederler, bu sefer ağabey yarışa 3 metre geriden başlar. Bu durumda yarışı kim kazanır?

  CEVAP: Yarışın bitimine 3 metre kala ağabey ve kardeş aynı hizaya gelirler. son 3 metreyi hızı daha fazla olan ağabey önde bitirir.

  SORU: Size bir pasta ve yalnız bir bıçak getirdiler. Sadece arkadaşınız ve siz varsınız. Bu pastayı en adaletli olarak nasıl paylaşırsınız.
  CEVAP: Arkadaşınız yada siz pastayı kendi adaletinize göre ikiye kesersiniz. Pastayı kesmeyen diğer kişi de kesilen pastanın istediği parçasını alır.

  SORU: Ölüm cezasına çarptırılan bir adama son sözü sorulmazdan önce şöyle deniliyor. 'Son sözünü yalan söylersen asılarak, doğru söylersen kesilerek öleceksin.' Bu adamın kurtulma şansı olduğuna göre ölüm cezasından kurtulmak için ne söylemelidir?
  CEVAP: Beni asarak öldüreceksiniz derse kurtulur.
  Çünkü, onu asmaya götürseler doğru söylemiş olur, o zaman başı kesilmesi gerekir. Başını kesmeye götürseler, o zaman yalan söylemiş olacak ve asılması gerekecek. Böylece adam ne asılabilir ne de kesilebilir.

  SORU: Üç suçlu aynı suça katılmaktan yargılanmaktadır. Suçu an ağır olan giyotinle idam edilecektir.Üç suçludan biri olan A avukatından şu cevabı alır.- Bildiğim bir şey varsa B'ye ölüm cezası verilmeyecektir. C'nin B'den daha ağır bir suç işlediği kesin. Senin dosyan ise henüz incelenmedi.Bu bilgiler ışığında A'ya ölüm cezası verilme ihtimali nedir?

  CEVAP: Suçun ağırlığı sırasına göre 6 çeşit diziliş mümkündür.
  ABC --- ACB --- BAC --- BCA --- CBA --- CAB Avukat B'nin en ağır suçlu olmadığını belirtmiştir. O halde BAC ve BCA mümkün değildir. C'nin B'den daha suçlu olması gerektiğinden, ABC suç sırası da olamaz. Geriye, ACB, CAB, CBA kalır. Bunlardan yalnız birinde A en başta (yani en suçlu) olduğundan A ya giyotin cezası verilme ihtimali 1/3 tür.

  SORU:Elinizde sadece zaman ayarlayıcı olarak 2 tane kum saati vardır. Bunlardan biri 7 dakikalık, diğeri de 11 dakikalıktır.Yapmayı düşündüğünüz deney tam 15 dakika sürmektedir. Eğer zamanı uzatırsanız veya kısaltırsanız deneyde istediğiniz verimi alamamaktasınız.Bu iki kum saatini kullanarak bu deneyin zaman ayarlamasını nasıl yaparsınız.
  CEVAP: İki kum saatini aynı anda başlatırsınız. 7 dakikalık kum saati boşaldığı anda deneye başlarsınız. 11 dakikalık boşaldığı anda tekrar ters çevirirsiniz. Buraya kadar 4 dakika geçmiştir. 11 dakikalık kum saati boşaldığı anda deneyi sona erdirirsiniz. Böylece toplam 15 dakika olmuştur.

  SORU: İki basamaklı öyle bir sayı bulunuz ki, bulduğunuz bu sayının rakamlarını önce birbiri ile çarpınız, sonra toplayınız. Bulduğunuz çarpım sonucu ile, toplam sonucunu tekrar toplayınız. Sonuçta ilk yazdığınız iki basamaklı sayıyı versin.
  CEVAP: Diyelim ki tuttuğumuz sayı 49 olsun
  1. işlem: 4 x 9 = 36
  2. işlem: 4 + 9 = 13
  Üçüncü işlem = 36 + 13 = 49
  Sorunun cevabı sonu 9 ile biten 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 sayılarından herhangi biri olabilir.

  SORU: Bir havuzla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
  Dikdörtgen şeklinde ve her yerde derinliği aynı ve toplam 36 metreküp su alıyor. Havuzu bir dikdörtgen kutu şeklinde düşünün. Boyu, eni ve derinliği en az 1 metre veya 1 metrenin katları şeklindedir. Her 12 kenarın toplamı olan sayı, Furkan'ın yaşının dört misline denk geliyor. Bir de havuzun eni ile derinliği birbirine eşit, boyu da enine göre iki mislinden daha fazla. Havuzun ölçüleri bu şekilde...
  Bu bilgilere göre çocuk olan Furkan kaç yaşında?

  CEVAP: Soruda verilen bilgilere göre, havuzun hacminin 36 metreküp olabilmesi için en, boy ve yükseklik için 8 ihtimal vardır.
  1. ihtimal : 1x1x36
  2. ihtimal : 1x2x18
  3. ihtimal : 1x3x12
  4. ihtimal : 1x4x9
  5. ihtimal : 1x6x6
  6. ihtimal : 2x2x9
  7. ihtimal : 2x3x6
  8. ihtimal : 3x3x4
  Tüm kenarların toplamı üç ölçümün (en x boy x yükseklik) dört mislidir. Diğer bir ifade ile üç ölçümün toplamı Furkan'ın yaşına eşittir.
  İhtimallerden 1, 6 ve 8. ihtimallerde havuzun eni boyuna eşittir. Furkan 36 yaşında olamayacağına göre 1. ihtimal olamaz. 8. ihtimalde boy enin 2 katından fazla olamadığından cevap olamaz. Geriye kalan sadece 6. ihtimaldir. Buna göre 13 yaşındadır.

  SORU: Otopark mafyasından bir kişi öldürülmüştür. Polis içlerinden birinin katil olduğu 3 zanlı tutuklamıştır. Bunlardan birincisi muhabbet tellalı, ikincisi uyuşturucu satıcısı ve üçüncüsü de bar sahibidir.

  Olay anında orada bulunan ve katili tanıyan Kenan Bey, Alev Hanım, Oruç bey ve Aytekin Bey polis tarafından sorgulanacaktır. Fakat polis, tanıklardan bazılarının katile sempati duymaları nedeniyle, kanunlara karşı gelme pahasına yalan söyleyeceklerinden ve suçsuz birinin başını yakacaklarından kuşkulanmaktadır.
  Polisin aldığı ifadeler tutanaklarda şu şekildedir.
  Kenan Bey:
  Muhabbet tellalı pis herifi öldürdü.
  Alev Hanım:
  Katil uyuşturucu satıcısıdır.
  Oruç Bey:
  Hayır, hayır... Hem Kenan Bey, Hem de Alev Hanım yalan söylüyor olamazlar.
  Aytekin Bey
  Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum... Bana kalırsa ya Alev Hanım yalan söylüyor ya da Kenan Bey doğruyu...
  Hatice Hanım:
  Nedendir bilmem ama, Aytekin Beyle Oruç Bey aralarında sözleşmiş gibiler. Ya ikisi de gerçeği söylüyorlar, ya da her ikisinin de söylediği yalan, ya da ben yalan söylüyorum.
  Tanıklarda biri ya yanlış ifade verdi, ya da tamamen doğruyu söyledi. Söyledikleri, o tanığın tüm ifadelerinin tamamı için geçerli olduğuna göre katil sizce kim?

  CEVAP: İlk olarak saptamamız gereken, Hatice Hanımın yalan söylemediği. Çünkü yalan söylemiş olsaydı ifadesi doğru olurdu. Yani doğruyu söylüyordu ve Oruç Beyle Aytekin Beyin ya her ikisi birden yalan söylüyorlardı. yada tam tersine gerçeği.
  Oruç Beyin yalan söylediğini varsayarsak, Kenan Beyle Alev Hanım yalan söylüyorlar demektir.
  Bu da Aytekin Beyin 'ya Alev Hanım yalan söylüyor, ya da Kenan Bey doğruyu' ifadesini doğruluyor.
  Öyleyse Oruç Beyin İfadesi yanlış, Aytekin Beyin ifadesi ise doğru olmalıydı. Oysa bunu böyle olmadığını başta görmüştük. Demek ki Oruç Beyin ifadesi doğruydu ve Kenan Bey veya Alev Hanımdan birinin ifadesinde gerçek katil belirtilmişti. Kenan Beyin yalan söylediğini varsayarsak, Alev Hanım doğru söylüyor demektir. Oysa bu da Aytekin Beyin ifadesi ile çelişiyor. Çünkü Aytekin Bey 'ya Alev Hanım yalan söylüyor, ya da Kenan Bey gerçeği' demişti.
  Sonuç olarak, Aytekin Beyin ifadesi de Oruç Beyin ifadesi gibi doğru olduğundan, Alev Hanım yalan söyleyen kişiydi. Kenan Bey de doğruyu söylüyordu. Ve Katil muhabbet tellalıydı.

  SORU: Adamın biri yanında bir kurt, bir keçi ve kocaman bir baş lahana ile bir nehri geçmek ister. Ne var ki adamın elinde bulunan kayık ancak, kendisi ile birlikte bu üç şeyden yalnızca birisini taşıyacak kapasitededir. Adam yanında lahanayı götürse kurt kuzuyu yiyecek, kurdu götürse kuzu lahanayı yiyecektir. Lahana ile keçinin güvenliği ise adamla birlikte olmaya bağlıdır.
  Adam nasıl yapmalı ki hem karşıya geçsin, bu üç şeyi de beraber geçirsin, aynı zamanda hiç birine bir zarar gelmesin. Siz olsaydınız ne yapardınız.

  CEVAP: Kurt lahana yemediği için adam önce keçiyi kayığı ile karşıya geçirir. Keçiyi bırakıp kendisi yalnız başına döner.
  Lahanasını alıp keçinin yanına gider. Lahanayı orada bırakıp keçi ile geri döner. Keçiyi bırakıp kurdu kayığına alır onu karşıda bırakır. Kurt lahana ile kalır. Kendisi yalnız başına döner. Keçiyi alır beraberce karşıya geçerler. Böylece üçü de geçmiş olur.

  SORU: Bir okulda basketbol takımı kaptansız kalmıştı.Takım kaptanı olabilecek kalitede 2 öğrenci vardı ve ikisi de aynı derecede seviliyordu. Teknik direktörün aklına parlak bir fikir geldi.Hemen üçü kırmızı ve ikisi beyaz beş kurdele istedi. Kurdeleleri masaya koydu. İki kaptan adayı sporcuyu yanına çağırdı.
  - Bakın çocuklar! Masanın üzerinde üçü kırmızı ikisi de beyaz beş tane kurdele durmaktadır. Şimdi ben, siz görmeden bunlardan ikisini saklayacağım. İkisini de saçlarınıza bağlayacağım. Sonuncusunu da masanın üzerine bırakacağım. Böylece her ikinizde diğerinizin başına bağlı kurdele ile masanın üzerinde duran kurdeleyi görebilecek fakat kendi başınızdakini göremeyeceksiniz. Kim kendi başındaki kurdelenin rengini en önce söylerse onu kaptan yapacağım.
  Öğrencilerin her ikisi de kendi başlarındaki kurdeleleri göremezler fakat diğerinin başındaki kırmızı kurdele ile masanın üzerindeki beyaz kurdeleyi görürler. Bir süre sonra öğrencilerden biri atılır.
  - Hocam benim başımdaki kurdele kırmızıdır, der. Teknik direktör nasıl bildiğini sorar, öğrenci de gayet akıllı bir biçimde nasıl bildiğini açıklar. Acaba bu akıllı öğrenci başındaki kurdelenin rengini nasıl bildi?

  CEVAP: Kendi başındaki kurdelenin rengini bilen öğrenci şöyle düşünmüştür. Eğer benim başımdaki kurdelenin rengi beyaz olsaydı, arkadaşım, hem benim başımdaki kurdelenin beyaz olduğunu, hem de masanın üzerinde duran kurdelenin beyaz olduğunu görecek ve kurdelelerden sadece ikisinin beyaz olduğunu bildiğinden , kendi başındaki kurdelenin mutlaka kırmızı olması gerektiğini düşünecek ve derhal, 'benim başımdaki kurdele kırmızıdır' diyecektir. Halbuki arkadaşım da benim gibi düşünmektedir. O halde benim başımdaki kurdele beyaz değil kırmızıdır.

  SORU: Bin sayfalık bir kitap vardır. Bu kitabın her sayfasında bir cümle vardır.
  Birinci sayfadaki cümle:
  'Bu kitapta yalnızca bir tane yanlış ifade vardır.'
  İkinci sayfadaki cümle:
  'Bu kitapta yalnızca iki tane yanlış ifade vardır.'
  Üçüncü sayfadaki cümle:
  'Bu kitapta yalnızca üç tane yanlış ifade vardır.'
  ....................
  Bininci sayfadaki cümle:
  'Bu kitapta yalnızca bin tane yanlış ifade vardır.'
  Bu kitapta, doğru olan bir yada daha fazla ifade var mıdır. Varsa hangi sayfalardaki ifadeler doğrudur?

  CEVAP: 999. sayfadaki ifade doğrudur. Daha önceki 998. sayfadaki yanlış ifadelerle 1000. sayfadaki yanlış ifadenin toplamı 999 eder.

  SORU: Bir mahkumun ölüm cezası kuraya bağlanmıştır. Kurayı hazırlayan vezir mahkumun azılı düşmanı olduğu için iki kağıda da ölüm yazacaktır. Onun böyle yapacağını mahkum da bilmektedir. Fakat sultanın yanında veziri itham edememektedir. Mahkum nasıl hareket etmeli ki ölümden kurtulsun?
  CEVAP: Çektiğime razıyım deyip çektiği kağıdı yutmalı. Geriye kalan kağıtta ölüm yazdığı için yuttuğu kağıt sağ kaldığını ifade eder. Hanımı hamile olan bir kimse vefat eder. Vasiyeti açıldığında parasının dağılımını aşağıdaki gibi yaptığı görülür.
  Doğacak çocuğu erkek olursa sahip olduğu 3000 doların üçte ikisini alacak, üçte biri annesine verilecek.
  Doğacak çocuk kız olursa, paranın üçte birini alacak, üçte ikisi annesine verilecek.
  Bu adamın ölümünden sonra, hanımı ikisi kız olmak üzere üç çocuk dünyaya getirir.
  Bu durumda siz olsaydınız, mirası nasıl dağıtırdınız?
  ÇÖZÜM
  Adam hanımına 1 oğluna 2 vereceğine göre, oğlu annesinin 2 misli alacaktır.
  Adam hanımına 2 kızına 1 vereceğine göre, anne kızının 2 misli alacaktır.
  O halde, kıza 1, anneye 2, oğula 4 hisse verilecektir. Bütün hisselerin toplamı 8 etmektedir. Dağıtılacak miktarı hisse sayısına bölersek, 1 hissenin ne kadar ettiğini buluruz.
  3000 / 8 = 375
  375 x 4 = 1500 oğul alacak
  375 x 2 = 750 anne alacak
  375 x 1 = 375 kızlarda biri alacak
  375 x 1 = 375 kızlarda diğeri alacak
  --------------------------------- toplam 8 hisse = 3000 dolar 

  SORU:Üç kız arkadaş alış veriş için çarşıya çıktıklarında bir butiğe girerler. Çok beğendikleri bir eşarp bulurlar. Üçünün de zevki hemen hemen aynı olduğundan üçü de aynı eşarptan birer tane alırlar. Ve birer milyon lira öderler. Butikten çıktıktan sonra tezgahtarın aklına eşarpların indirimde olduğu gelir. Hemen arkalarından fazladan ödedikleri beş yüz bin lirayı bir çırakla gönderir. Çırak yolda giderken paranın iki yüz bin lirasını cebine atar ve bayanlara yetişip üç yüz bin lira iade eder. Sonuçta üç arkadaş eşarplar için dokuz yüzer bin lira ödemiş olurlar. Üçünün verdiği para toplam iki milyon yedi yüz bin lira yapar. Çırağın cebine attığı iki yüz bin lirayı da ilave edersek toplam iki milyon dokuz yüz bin lira olur.Eksik kalan yüz bin lira sizce nerede?
  ÇÖZÜM:
  Hiç bir yerde.
  Yapılan hesap bir şaşırtmacadır. 3 eşarbın ederi 2 500 000 liradır. 3 000 000 liranın üstü olarak geriye 500 000 lira ( en azından satıcı tarafından ödenen) ödenmiştir.
  Çırağın cebine attığı 200 000 lira, 2 700 000 liranın üzerine eklenmez. Tam tersi çıkarılması gerekir.
  Butik 3 000 000 - 500 000 = 2 500 000 tahsil etmiştir. Bayanlar 2 500 000 lira eşarplara, 200 000 lirası çırağa olmak üzere toplam 2 700 000 lira ödemiş oldular.

  SORU: Öyle iki basamaklı bir sayı bulun ki sayıyı oluşturan rakamların çarpımının iki katı kendini versin.
  CEVAP: Sayı 36 dır.
  2x 3 x 6 = 36

  SORU: Kuzenimizin halasının erkek kardeşiyle birinci dereceden akrabalık bağımız ne olabilir?
  CEVAP: Kendi babanız olabilir.

  SORU: 45 sayısını öyle 4 parçaya bölünüz ki; bu parçalardan
  - birincisine 2 ilave edersek,
  - ikincisinden 2 çıkarırsak,
  - üçüncüsünü 2 ile çarparsak,
  - dördüncüsünü 2 ye bölersek
  ortaya çıkacak neticeler hep aynı olsun. Bu dört sayı hangileridir?

  CEVAP: Bu 4 sayı, 8 , 12 , 5 , 20 sayılarıdır. ( 8 + 12 + 5 + 20 = 45 )

  8 + 2 = 10
  12 - 2 = 10
  5 x 2 = 10
  20 / 2 = 10

  SORU: Anneleri Ahmet ve Burak'a içmeleri için silindirik bir bardak (ağzına kadar tam dolu) süt verir. Ve aralarında pay etmelerini ister. Ahmet bardağı alır ve sütü içmeye başlar. Ancak biraz sonra Burak onu durdurur. Ve bardaktaki sütün yarısından fazlasını içtiğini iddia eder.
  İki kardeşin ellerinde hiç bir ölçek bulunmamaktadır. İçilen sütün yarıdan fazla mı yoksa az mı olduğunu nasıl anlayacaklar?Siz ne dersiniz?

  CEVAP: Bardağı yavaş yavaş yan yatırın. Süt tam bardağın ucuna geldiğinde sütün üst yüzeyini gözleyin. Bu yüzey, bardağın tabanını oluşturan dairenin tam tepe noktası ile çakışıyor ise bardakta kalan süt tam yarım bardaktır. Sütün seviyesi aşağıda ise Ahmet gerçekten yarım bardaktan fazla süt içmiştir.

  SORU: Bekir, Ahmet ve Hasan bugün öğle ve akşam yemeklerinde sadece meyve yemeye karar verdiler. İki öğünde yedikleri toplam meyve 9 elma, 9 portakal ve 9 muzdur.Her biri, her meyveden en az 2 tane olmak üzere dokuzar meyve yediler.
  Bekir , Hasandan 2 elma daha fazla yemişken Hasan da Bekir'den 2 portakal daha fazla yemiştir.
  Buna göre kim hangi meyveden kaç tane yemiştir?

  CEVAP:
  Bekir 4 elma, 2 portakal ve 3 muz
  Ahmet 3 elma, 3 portakal ve 3 muz
  Hasan 2 elma, 4 portakal ve 3 muz yemişlerdir.
  Bekir, Ahmet ve Hasanın en az 2 şer meyve yediklerini biliyoruz.
  Bekir Hasandan 2 elma fazla yediğine göre 3 olasılık vardır. 3-1, 4-2 ve 5-3. Bu olasılıklardan 3-1 olamaz, çünkü herkes her meyveden en az 2 tane yemişlerdi. Aynı şekilde 5-3 de olamaz, çünkü toplamları 5+3=8 olur, geriye Ahmete 1 elma kalır. Demek ki, Bekir 4 elma Hasan 2 elma yemiştir.
  Diğer elmalar içinde aynı mantıkla siz düşününüz.

  SORU: Ahmet bir X sayısının karesini alacaktı,fakat yanlışlıkla 2 katını aldı. Bulduğu sayı iki basamaklı idi. Bulduğu bu sayıyı 180 derece çevirdiğinde bulduğu sayı X in karesi idi.Acaba X sayısı nedir?
  CEVAP: X sayısı 9 dur. 9 un 2 katı 18 dir. 18 sayısı 180 derece döndürüldüğünde 81 sayısı elde edilir. O da 9 un karesine eşittir.

  SORU: Aşağıda 6 basamaklı 8 sayı verilmektedir. Bu sayıları kafanızda gruplandırarak ve kağıt kalem kullanmadan en kısa sürede toplamanızı istiyoruz.
  1. sayı: 328 645
  2. sayı: 491 221
  3. sayı: 816 304
  4. sayı: 117 586
  5. sayı: 671 355
  6. sayı: 508 779
  7. sayı: 183 696
  8. sayı: 882 416
  Sayılara bakarken kafanızda nasıl yapacağınızı bulup çıkarmış olmanız lazım. Hadi kolay gelsin...

  CEVAP: Sayılara dikkat edecek olursak, 1. ve 5. sıradaki sayıların son basamakları toplamı 10 etmekte, diğer basamakların toplamı 9 etmektedir. Bu durumda iki sayının toplamı 1 000 000 dur.
  Aynı şekilde 2. ve 6. sayıların toplamı , 3. ve 7. sayıların toplamı, 4. ve 8. sayıların toplamı da ayrı ayrı 1 000 000 etmektedir.
  Bu durumda 8 sayının toplamı da 4 000 000 eder.

  SORU:Bir sınıftaki öğrenciler;
  üçer üçer gruplandırılırsa 1 öğrenci
  dörder dörder gruplandırılırsa 2 öğrenci
  beşe beşer gruplandırılırsa 3 öğrenci
  altışar altışar gruplandırılırsa 4 öğrenci
  kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç tane öğrenci vardır?

  CEVAP: 3, 4, 5, ve 6 nın en küçük ortak katı 60 tır. Bölenle artan arasındaki fark hepsinde 2 olduğundan 60 - 2 = 58 sınıftaki öğrenci sayısıdır.

  SORU:Bir adam düz bir yolda köpeğini dolaştırırken uzaktan kızının kendisine doğru geldiğini görür. Köpek hemen kıza doğru koşmaya başlar ve kızın yanına varınca adama döner. Sonra tekrar daha yaklaşmış olan kıza doğru koşar. Adamla kız buluşuncaya kadar köpek bu şekilde koşmaya devam eder. Adamın kızı gördüğü zaman aralarında 1 kilometre olduğunu, her ikisinin de saatte 3 kilometre hızla yürüdüklerini ve köpeğin saatte 9 kilometre hızla koştuğunu bilerek köpeğin ne kadar yol kat ettiğini bulunuz.
  ÇÖZÜMAdamla kız saatte biri 3 km,diğeri 3 km olmak üzere, toplam 6 km hızla 10 dakikada buluşacaklardır. Köpek ise saatte 9 km hızla 10 dakikada 1,5 km yol alacaktır.

  SORU:Şişirilmiş bir balona toplu iğne batırdığımız halde balonun patlamasını nasıl önleriz?
  ÇÖZÜM
  Şişirilmiş balona toplu iğne batırdığımızda patlar. Fakat iğneyi saplayacağınız yere bir parça bant yapıştırırsanız balonun yırtılıp patlamasını önlemiş olursunuz.

   

  SORU:Bir manga askerin, bir nehrin karşı kıyısına geçmesi gerekmektedir. Köprü yıkılmıştır., nehir ise derindir. Ne yapacaklarını düşünürlerken manga komutanı kıyıda bir sandalda oynayan iki çocuk görür. Ne var ki sandal, çok küçüktür ve ancak iki çocuk yada bir asker taşıyabilmektedir. Bu kayıkla komutan bütün askerlerini karşı kıyıya geçiriyor. Bunu nasıl yapmıştır. Siz olsaydınız ne yapardınız.
  ÇÖZÜM
  Komutan önce iki çocuğun sandalla nehri geçmesini sağlar. Çocuklardan biri karşı kıyıda kalır, öbürü sandalı geri getirir. Askerlerden birisi sandalla karşıya geçer. Bu kez oradaki çocuk sandalı geri getirir ve öbür çocuğu alarak karşı kıyıya geçer. Çocuklardan birisi gene sandalı geri getirir. İkinci Asker karşı kıyıya geçer....Bu olay böylece devam ederse askerlerin hepsi karşıya geçmiş olur.

  SORU:Bir çiftlikte atlar ve horozlar vardır. Kimin olduğuna bakmaksızın hayvanların kafalarını ve ayaklarını sayıyoruz. Bulduğumuz sonuç 26 kafa ve 82 ayak. Bu çiftlikte kaç tane horoz ve kaç tane at vardır?
  ÇÖZÜMHorozlara x, atlara y dersek
  Ayak sayısı = 2x + 4y = 82
  Kafa sayısı = x + y = 26
  Buradan denklem çözülürse x= 11 ve y = 15 olarak bulunur. Buna göre 11 horoz ve 15 at vardır.

  SORU:Bir çalar saat 3 vuruşu 4 saniyede yapıyorsa 9 vuruşu kaç saniyede yapar?
  ÇÖZÜM
  Çalar saat 3 vuruşu 4 saniyede yapıyorsa, 1. ve 2. vuruş arası 2 saniye, 2. ve 3. vuruş arası da 2 saniye olmak üzere toplam 4 saniye. Demek ki 2 vuruş arası 2 saniyedir.
  9 vuruş için 8 aralık varsa toplam 2x8= 16 saniye gerekir.

  SORU:Özkan, Serkan, Furkan uzun mesafe yüzücüleridir.
  Özkan gençler kategorisinde 50 metrelik kulvarı 1 dakika 20 saniyede yüzer.Serkan spor kariyerinin doruğunda olup kulvarı 40 saniyede yüzer.Furkan ise başarılı ve yaşlı bir yüzücü olup aynı kulvarı 1 dakikada yüzer.Üçü birden aynı anda aynı kulvarı yüzmeye başlasalar start aldıkları kulvar başına tekrar ilk kez geldiklerinde geçen toplam sürede, Serkan kaç metre yüzmüş olurdu?
  ÇÖZÜM
  Start aldıkları kulvar başına gelmek için, kulvarı 2 kez kat etmeleri gerekir.
  Geçen süre = 2 ( 1 dakika 20 saniye + 40 saniye + 1 dakika)
  = 480 saniyeToplam 480 saniye sonra her üçü de tekrar start aldıkları kulvar başında olmuş olacaklardır.480 saniyede ise Serkan 40 ar saniyeden 12 kulvar boyu yüzmüş olacaktır. 12 kulvar boyu ise 600 metredir.

  SORU:X kasabasının postanesi, kentteki havaalanına inecek olan uçaktan postayı alıp getirmesi için motosikletli bir görevliyi hava alanına göndermişti. Oysa uçak vaktinden önce inmiş, alandaki atlı bir görevli de postayı alarak kasabaya doğru yola çıkmıştı. Yarım saat sonra atlı ile motosikletli posta görevlileri yolda karşılaşmışlardı. Motosikletli atlıdan postayı devralmıştı. Böylece motosikletli postacı, kasaba postanesine beklenilen zamandan 20 dakika önce varmış oldu. Buna göre uçak acaba kaç dakika önce inmiştir?
  ÇÖZÜMMotosikletli postacının, atlı görevliyle karşılaştığı yerden havaalanına giderek postayı alması ve gene o noktaya dönmesi için gereken zaman 20 dakikadır. O halde, atlıyla karşılaştığı nokta, havaalanından 10 dakika uzaklıktadır. Bu 10 dakikayla, motosikletlinin daha önce gittiği 30 dakikayı toplarsak, uçağın havaalanına 40 dakika erken indiğini buluruz.

  SORU:Matematik öğretmenine sormuşlar şu anda sınıfta kaç öğrenciniz var?Öğretmen şu şekilde cevap vermiş:
  - Mevcut öğrencilerim kadar daha öğrencim olsaydı ve yine mevcut öğrencilerimin yarısıyla, birde dörtte biri kadar daha öğrencim olsaydı, o zaman 99 öğrencim olurdu.
  Bu öğretmenin kaç öğrencisi vardır?

  ÇÖZÜM36 öğrencisi vardır.
  Öğrenci sayısı x olursa, mevcut kadar daha ve mevcutun yarısı ve dörtte biri daha dediğine göre,
  2x + (x/2) + (x/4) = 99
  buradan x = 36 olarak bulunur.

  SORU:Bir çiftçinin 20 tane ineği vardır. Her inek birden 20 ye kadar ayrı numaralarla numaralandırılmıştır. İnekler hergün numaralandırıldığı numara miktarı kadar süt vermektedir. Çiftçi nin 10 tane oğlu vardır. Çiftçi oğullarına bu inekleri paylaştırmak istiyor. Her oğula eşit miktarda süt verecek şekilde inekleri nasıl paylaştırması gerekir?
  ÇÖZÜM

  1. oğula 1 numaralı ve 20 numaralı inek
  2. oğula 2 numaralı ve 19 numaralı inek
  3. oğula 3 numaralı ve 18 numaralı inek
  4. oğula 4 numaralı ve 17 numaralı inek
  5. oğula 5 numaralı ve 16 numaralı inek
  6. oğula 6 numaralı ve 15 numaralı inek
  7. oğula 7 numaralı ve 14 numaralı inek
  8. oğula 8 numaralı ve 13 numaralı inek
  9. oğula 9 numaralı ve 12 numaralı inek
  10. oğula 10 numaralı ve 11 numaralı inek

  SORU:HALTAŞ ailesinin 8 oğulları ve oğullarının birer kız kardeşi varsa bu aile kaç kişiden oluşmaktadır?
  ÇÖZÜMAile 11 kişiden meydana gelmektedir. 1 ana + 1 baba + 8 oğul + 1 kız kardeş olmak üzere toplam 11 kişi.

  SORU:Bay X adlı pul satıcısı, genç bir koleksiyoncudan 5000 liraya bir pul alır.Aynı işi yapan komşusu bu pulu beğenince Bay X, Pulu 6000 liraya komşusuna satar. Sattıktan sonra pulun daha değerli olduğunu öğrenen genç koleksiyoncu Bay X’ e gelerek, pulu 10.000 liradan geri almaya hazır olduğunu söyler.Bay X, komşusuna gider ve pazarlık sonucunda pula 9.000 lira ödeyerek geri alır,sonra da koleksiyoncuya 10.000 liraya satar.Bay X bu işten karlı mı zararlı mı olduğunu hesaplarken komşusu gelir ve biraz önce Bay X’ in ödediği paralardan 1.000 lirasının sahte olduğunu söyler.Bay X sahte 1.000 lira yerine komşusuna yeni bir 1.000lira Öder ve sahte parayı yırtıp atar.Bütün bu işlemler sonucunda Bay X’ in kar-zarar durumu nedir?
  ÇÖZÜM: Koleksiyoncuya 5.000 lira, komşusuna önce 9.000 lira sonra 1.000 lira ödemiştir.Toplam 15.000 lira ödemiştir. Komşusundan 6.000 lira, koleksiyoncudan 10.000 lira olmak üzere 16.000 lira toplam para almıştır.Demek ki 1.000 lira kardadır.

  SORU:Çölde gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olduğundan kol saatlerinin ayarları bozulur. Dedektif Can Taklamakan Çölü'nde dolandırıcı Tezkaçan'ı ararken bir de bakıyor ki saati gün batarken 1/2 dakika ileri gidiyor, şafakta 1/3 saat geri kalıyor. 1 Temmuzda yola çıkarken saatinin doğru olduğuna emindi. Acaba hangi tarihte saati 5 dakika ileri gitmiş olacaktır?İpucu: Can'ın saati gün batarken 1/2 dakika ileri gidiyor, safakta 1/3 saat geri kalıyorsa, saatin ileri gidişi 1/6 dakikaya düşer.
  ÇÖZÜM: Saat her 24 saatte 1/6 dakika ileri gidiyor. 1 Temmuz sabahı saat normaldi, ve 2 Temmuz sabahı 1/6 dakika, 3 Temmuz sabahı 2/6 dakika ileri gitmiş olacak. Görüldüğü gibi payda hep 6 pay ise günden 1 eksik, örneğin 3 Temmuzda 2, 4 Temmuzda 3 gibi. Demek ki 28 Temmuz sabahı saat, 27/6 dakika ileri gidecek. 28 Temmuz akşamı, gün batarken saat 1/2 yada 3/6 dakika daha ileri gidecek. Demek ki 29 Temmuz günü başlarken, yani 28 Temmuz günü gece yarısından sonra, saat 27/6 + 3/6 = 30/6 = 5 dakika ileri gitmiş olacak.

  SORU:Bir üçgenin yükseklileri h1, h2, h3 olsun. Bu üçgenin yüksekliklerinin birbirine oranına ilişkin bize şu bilgi veriliyor:
  h1:h2:h3 = 1:2:3
  Bu üçgen çizilebilir mi?
  ÇÖZÜM:

  Kenarlar kendilerine inen yüksekliklerle orantılıdır. Bu nedenle kenarlar da sırasıyla a, a/2, a/3 olmalıdır. Bir üçgenin çizilmesi için iki kenarının toplamı üçüncü kenardan büyük olmalıdır. a/2 +a/3 = 5a/6 ediyor. 5a/6 < a olduğundan bu üçgen çizilemez.

  SORU:Lewis Carroll, Alice Harikalar Diyarında romanının yazari olarak bilinen tanıdık bir matematikçi. Carroll 'Yastık Altı Problemleri' diye bilinen gece yatmadan önce zihin egzersizi yapmak için düşündüğü birçok ilginç problem de üretti. Bunlardan biri yalan-doğru söyleme çelişkisi üzerine:
  Üç arkadaş birbirleri hakkında şunları söylüyor:
  Ayşe: 'Betül yalan söylüyor.'
  Betül: 'Cemal yalan söylüyor.'
  Cemal: 'Ayşe ve Betül yalan söylüyor.'
  Bu ifadelere göre kimin yalan kimin doğru söylediğini bulabilir misiniz?
  ÇÖZÜM:

  Ayşe A, Betül B, Cemal C olsun.
  B doğru söylüyor diyelim. Bu durumda C yalan söylüyordur. C yalan söylüyorsa ya A yada B doğru söylüyor. B’nin doğru söylediğini kabul ettik bu durumda A yalan söylüyor. A’nın yalan söylemesi B’nin doğru söylemesi demek ve başta kabul ettiğimiz B doğru söylüyor önermesi ile çelişmiyor. Bu durumda A ve C yalan, B doğruyu söylüyor.

  SORU:Bir sınıfta toplam 28 öğrenci var. Bu öğrencilerin tamamının yaşlarının toplamı 166 dır. Kız öğrencilerin yaş ortalaması 5, erkek öğrencilerin yaş ortalaması ise 7 dir. Bu sınıfta kaç kız, kaç erkek öğrenci vardır? ÇÖZÜM
  Erkek öğrenci sayısına x dersek sınıfta 7x erkek öğrenci vardır.Kız öğrenci sayısı ise 5(28-x) dir.
  Buna göre 7x + 5(28-x) = 166 eşitliği yazılabilir.
  Buradan x = 13 olarak bulunur.
  13 erkek , 15 kız öğrenci vardır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını kullanarak birer kez kullanarak aralarına sadece + işareti koyarak 100 sayısını elde edebilir misiniz? Nasıl.
  ÇÖZÜM

  15 + 2 + 36 + 47 = 100

  SORU:Kolunuzdaki saatinizin akrep ve yelkovan kolları her 65 dakikada bir üst üste geliyor. Buna göre, sizin saatiniz hızlı mı, yavaş mı, normal mi çalışıyor? Eğer bir fark varsa, bu saate kaç saniyedir?
  ÇÖZÜM
  Eğer bir saat normal çalışıyorsa saatte akrep ve yelkovan kolları 12/11 saate bir üst üste gelir.

  Saatinizin kolları ise 65 dakikada (13/12 saate) bir üst üste geliyor. Buna göre saatiniz (12/11) (13/12) = 144/143 kat daha hızlı. Bu da saat başına 1/143 saat yani yaklaşık 25 saniye daha hızlı olduğunu ifade eder.

  SORU:Bir evdeki kokteylde 5'i zenci, 20'si beyaz, toplam 25 kişi bulunmaktadır. Bu kokteyl sırasında bir yangın çıkıyor ve herkes panik içinde sokağa fırlıyor. Bir süre sonra son çıkan iki kişinin evdeki mücevherleri soyduğu anlaşılıyor. Fakat karanlıktan dolayı yüzlerinin renkleri fark edilemiyor. Hırsızlığı iki zencinin yapması olasılığı mı, iki beyazın yapması olasılığı mı daha büyüktür? Bu olasılıklar ne kadardır?
  ÇÖZÜM:Hırsızın 2 zenci olma olasılığı: 5/25 . 4/24 = 0.003 ,
  2 beyaz olma olasılığı: 20/25 . 19/24 = 0.63 dir.

  SORU:Sabah saat 9'dan ertesi sabah saat 9'a kadar geçen sürede bir saatin akrep, yelkovan ve saniye kolları üçü birden kaç kere üst üste gelir?
  CEVAP
  2 defa

  SORU:Adem beyin çok değerli bazı saksı çiçekleri bahçesinden alınıp, bahçedeki havuza atılmış. Herkes mahallenin üç haylaz çocuğundan kuşkulanıyor. Eldeki ipuçları şunlardır.
  1. Erol hiçbir zaman yalnız başına yaramazlık yapamaz.
  2. Eğer çiçekleri havuza atan Murat ise ve Orçun'un konuyla ilgisi yoksa, bu durumda Erol'un bu işte parmağı vardır.
  3. Murat prensip olarak Erol ile işbirliği yapamaz.
  4. Bu işi yapanlar Erol, Murat, Orçun veya en azından bu üçünden biridir.
  Buna göre, Üç haylaz çocuktan hangisi bu olaydan kesin olarak sorumlu tutulabilir?
  ÇÖZÜM
  Suçlu Orçun.
  Varsayalım ki Orçun olaya katılmadı, o zaman Erol e Murat'ın bu işi yapmaları gerekir. Murat, Erol ile işbirliği yapmadığına göre (3) , Erol da tek başına hiç bir zaman yaramazlık yapmadığından (1), Erol devre dışı kalıyor. Geriye ise sadece Murat kalıyor. Bu da (2) ye aykırı. Yani bu durumda Orçnun olaya karışmadığı söylenemez.
  Veya son olasılık olarak varsayalım ki Erol tek başına suçlu veya suçlulardan bir tanesi, o halde Orçun veya Murat veya her ikisi birden olaya karışmış olmalıydı. (3) e göre Murat yine devre dışı kalıyor. Bu durumda da Orçun olaya katılmış oluyor.

   

  SORU:Mehmet ağa, vasiyetinde, ailesini üyelerinden birine bırakılacağı özellikle belirtilmeyen her türlü varlığın, kurmuş olduğu vakfa bırakılmasını istemektedir. Mehmet ağa develerini şu şekilde dağıtmıştır. En büyük oğlum develerimin yarısını, ortanca oğlum üçte birini, en küçük oğlum da dokuzda birini alacaktır. Sadece 17 deve kaldığından, ağanın 3 oğlu bunları, develerden birini kesip parçalamadan nasıl bölüşeceklerini bilemezler. Bu problemi nasıl çözeceklerini düşünürlerken, bir deveye binmiş bir bilge kişi gelir. Çocuklar, bilgeye sorarlar. Çok basit diye yanıtlar, Bilge kişi. Benim devemi sizinkilere ekleyelim. Böylece 18 deve olur. En büyüğünüze 9 deve, ortancanıza 6 deve ve e küçüğünüze 2 deve düşer. Zaten bunların toplamı da 17 deve eder. Babanızın size bıraktığı sayıda deve eder. Ağanın oğulları bu öneriyi kabul edip 17 deveyi aralarında paylaşırlar. Bilge kişi de kendi devesine biner ve oradan uzaklaşır. Sizce bu çözüm herkes açısından tatmin edici bir çözüm olmuş mu dur? Olmamışsa niçin olmamıştır?
  ÇÖZÜMÇözüm tatmin edici değildir. Gerçi çocuklardan herbiri, babalarının vasiyetinde belirtilenden fazlasını almış ve develerde kesilmekten kurtulmuştur. Ancak, vasiyetnamesindeki şartlara uyulmamıştır. Vasiyetnameye göre, develerin 3 çocuk arasında paylaşılmasından sonra, bir devenin 17/18 i vakfa kalacaktı.

  SORU:7 tane oğulları olan Ahmet çiftinin oğullarının birer kız kardeşi vardır. Buna göre bu aile kaç kişidir?
  ÇÖZÜM7 tane oğul, birer anne ve baba ve 1 tanede kız kardeş olmak üzere toplam 10 kişidir.

  SORU:Necmi'nin doğum gününden üç gün sonrası olan cuma günü Cem'in evlilik yıldönümüdür. Necmi'nin doğum günüyse sekizinci günden altı gün sonrasıdır. Yarın dördüncü günse dün hangi gündür?
  Cevap:Perşembe

  SORU:Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapının ardındaki sonsuz kışın hüküm sürdüğü buzlar ülkesinde, diğerlerinden farksız bir gün daha yaşanıyordu.
  Komşu ülkenin gezintiye çıkmış insanları, tüm soğukluğuna rağmen cazibesine dayanamayıp kapıya yaklaştıklarında, tanımı imkansız bir ürperti hissediyor, yine de içeriye girmekten kendilerini alamıyorlardı.
  Birkaç adımda, kendi sıcak, güvenli ülkeleriyle, sonsuz kışın hüküm sürdüğü buzlar ülkesini birleştiren, ince uzun sonu zorlu yolculuklara giden köprülere ulaşıyorlardı. Tabi bu gidenlerin geri gelmeyeceği anlamını taşımıyordu.
  Her 3 kişiden bir çok üşüdüğünden geri dönüyor, kalan 2 kişi ise kapıldıkları cazibe nedeniyle yollarına devam ediyorlardı. Yollarına devam edenler bir yol kavşağına geliyorlardı.
  Bunlardan her 3 kişiden biri doğruca buzdan saraya her iki kişiden biri kemancı bahçeye gidiyor. Ve her 6 kişiden biri geri dönüyordu.
  Kemancı bahçeye giden her 3 kişiden ikisi bar çıkışında buzdan saraya gidiyor, sarayın kapısına gelen her 4 kişiden biri çok korktuğundan büyük kapıya geri dönüyordu.
  Diğer günlerde olduğu gibi bugünde 15 kişi buzdan saraya giriyor. Ve zalim erkin baba tarafından buza dönüştürülüyorlardı.
  Artık zaman önemini yitiriyor, gruba karşı bu son bahçede keyiflerince ne aşk içinde ne de şevk içinde harap olmalarına gerek kalmıyordu.
  Evet ! Soğuk kışın hüküm sürdüğü buzlar ülkesinde zamanlı zamansız yaşanan bu kaçınılmaz sona giden kapıda her gün kaç kişinin geçtiğini hesaplayabilir misiniz?
  ÇÖZÜM

  Buzdan saraya giren 15 kişidir. Bu sayı saray kapısına gelenlerin sayısının dörtte üçü olduğundan kapıya gelen toplam 20 kişidir.
  Her 3 kişiden biri yol ayırımından kemancı bahçeye uğramadan direk devam ediyor.
  Her 2 kişiden biri kemancı bahçeye giriyor. Bunlarında üçte ikisi kemancı bahçe çıkışı buzdan saraya yöneliyor. Bu da yol ayırımına gelenlerin üçte biri anlamına geliyor.
  Toparlayacak olursak her 3 kişiden ikisi yol ayırımına gelip direk veya indirek olarak buzdan saraya yöneliyor.
  Öyleyse köprüden geçip yol ayırımına gelenlerin sayısı 30 dur. Bu sayı da köprüye ulaşan her 3 kişiden ikisi olduğundan 45 sayısını buluruz. Demek ki kapıdan 45 kişi geçmektedir.

  SORU:Küçük bir çocuk bir alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde oynamaktadır.
  Orada bulunan görevli şahıs dikkatini çocuğa verince, merdivenin iniş kısmının başında duran ve inmeye başlayan çocuğun 40 adım attığında (ki bu arada merdivende yürümektedir) alt kata indiğini fark eder.
  Aynı iniş merdiveninden bu kez yukarıya doğru hızla çıkmaya çalışan çocuğun, yukarıya 100 adımda ulaştığını görür.
  Çocuğun yukarı çıkışındaki adım hızı, aşağı inişinden 5 misli daha fazladır.
  Yürüyen merdivenin hızının sabit, çocuğunda her adımda bir basamak ilerlediğini göz önünde bulundurun.
  Bu durumda, merdivenin çalışmadığı anda kaç basamağı olduğunu bulabilir misiniz?

  ÇÖZÜM:
  Aranılan basamak sayısı için x dersek aşağıya iniş için (a=40+40x) eşitliği Yukarıya çıkarken ise 5 misli hızlı olup 100 adım atığından (100x/5=20x) eşitliği elde edilir. Bu da (a=100-20x) formülünü verir.
  Yukarıdaki 2 formul birleştirilirse
  40+40x=a=100-20x
  x=1 olarak elde edilir.
  Bu durumda çocuk aşağı inerken attığı her adımda, yürüyen merdivende bir basamak ilerliyordu.
  a=100-(20.1)
  a=100-20=80 basamak olarak bulunur.

   


  Tarih
 • Tarihe Giriş
 • Yardımcı Bilimler
 • Tarih Öncesi Devirler
 • Takvim
 • İlkçağ Tarihi
 • Suriye Filistin Uygarlığı
 • İran Medeniyeti
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Diğer Türk Boy ve Devletleri
 • İslam Tarihi
 • İslam Öncesinde Dünya
 • Peygamberimiz Dönemi
 • Dört Halife Dönemi (632-661)
 • Emevi,Abbasi Ve Endülüs Emevi Devletleri
 • Türk-İslam Tarihi
 • Selçuklular
 • Beylikler
 • Kültür Ve Medeniyet
 • Toplum ve Sosyal Hayat
 • İlim-Kültür-Sanat ve Edebiyat • Genel
 • Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama
 • Ygs-Lys Puan Hesaplama
 • Online Fotoğraf Düzenleme
 • Hayvanlarda Düşünme Yetisi Zeka Var Mı?
 • Dünyanın En Büyük İnsanı Kimdir?
 • Matematik Ve Yaşam
 • Allah Kelimesi Ve 19
 • Beyin mi Bilgisayar Mı?
 • Bunları Biliyormuydunuz?
 • İcatlar Kronolojisi
 • İnkılap Tarihi Kronolojisi
 • Türk-İslam Dünyası'nda Cebir
 • Paradokslar
 • Matematik Zeka Soruları1
 • Mısırda Cebir
 • Matematikçinin şiiri
 • Aritmetiğin Hataları
 • Temel Bir Aritmetik Yapıtı
 • Bütün Kuralların İstisnaları Vardır
 • Doğru Parçası Paradoksu
 • Matematik Kendini Saklamaz
 • Mükemmelimsi Sayılar
 • Tangram Şekilleri Slayt
 • Alanlarına Göre Yapılan İnkılaplar
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatı
 • Matematik Zeka Soruları2
 • Matematik Zeka Soruları3
 • Parmaklarla Saymanın İlk Biçimi
 • Tabiattaki Sayılar
 • Yollardaki Kapaklar Neden Yuvarlaktır?
 • BASİT ŞAŞIRTMACALAR
 • Collatz Teoremi
 • e SAYISI
 • Matematiği Öğretme Yolları
 • Matematik Müfredatını Kullanmak İçin 10 Altın Kural
 • Poincare Varsayımı
 • Tıp ve Mantık
 • Beklenmeyen İdam Paradoksu
 • Çarpma Hileleri
 • Fraktallar ve Eğrelti Otu
 • Matematiğin Dili
 • Matematik Nasıl Gelişti
 • Sayma Sistemleri
 • Yalancı Paradoksu ve Otoreferans
 • Bir Evin Değerini Bulma
 • Çizginin Büyücüsü
 • Gerçek Hayattan
 • Matematiğin Doğuşu
 • Matematik Nedir, Ne Değildir?
 • Origami Nedir?
 • Saymanın Tarihi
 • Yapmak Akla Zarar
 • Matematik Zeka Soruları4
 • Bir Sayı Tut
 • Depremin Matematiği
 • İlginç Kaza
 • Matematiğin Hayatımıza Katkıları
 • Matematiksel Düşünce
 • Paradoksların Çözümü
 • Sıfır Deyip Geçme
 • Yaş Bulma Oyunu
 • Karışık Slaytlar
 • Stres Slayt
 • Aşk Slayt
 • Manzara Slayt
 • Beni Ara Slayt
 • Benzeyen Slayt
 • Bizim Hikayemiz Slayt
 • lginç Slayt
 • Cem Yılmaz Slayt
 • Çocuğunuzla İlgili Slayt
 • Hayat Slayt
 • Kağıttan Şekiller Slayt
 • İlginç Resimler Slayt
 • Fakirlik Slayt
 • Geometrik Cisimlerin Döndürülmesi
 • Gülelim Slayt
 • Gizli Resimler Slayt
 • Hayattan Slayt
 • İlizyon Slayt
 • İnadına Yaşamak Slayt
 • İsrail Gerçeği Slayt
 • İstanbul Slayt
 • İstatistik ve Grafikler Slayt
 • Karadenizli Slayt
 • Kaynana Slayt
 • Kazlar Slayt
 • Lağımcı Slayt
 • Mutluluk Slayt
 • Ne İsteriz Slayt
 • Öss Motivasyon Slayt
 • Sayı Bulma Oyunu
 • Sigara Slayt
 • 7 Saniye Slayt
 • Sihirli Sekiz Slayt
 • Temel Slayt
 • Tibet Testi Slayt
 • Size Öneriler Slayt
 • Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmelerle İlgili Test Slayt
 • Venedikli Marangoz Slayt
 • Uzay Slayt
 • WC Slayt
 • Yunuslar Slayt
 • Yurdumdan Slayt
 • Zoom Slayt
 • Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve Organizasyonlar Slayt
 • 3d Sokak Resimleri Slayt
 • Başarıya Adanma Slayt
 • Benim Dozerim Slayt
 • Beyin Çıtırtısı Slayt
 • Bilgisayar Olimpiyatı Slayt
 • Bilgisayarın Gerekliliği Slayt
 • Büyük ve Olumlu Düşünme Slayt
 • Çeçenistan Slayt
 • Bir İş Yerinde Etkili İletişim Slayt
 • Çocuğu Anlamak Slayt
 • Çocuk Terbiyesi Slayt
 • Deli Dana Slayt
 • Dengeli Beslenme Slayt
 • Deprem Ve İnsan Slayt
 • Dünya Hayatının Gerçeği
 • Güzel Yaşamak Slayt
 • Hayir Demek Çözum Değil Slayt
 • Hedef Belirleme Slayt
 • Hızlı Okuma Teknikleri Slayt
 • İletişim Semineri Slayt
 • İlk Yardım Slayt
 • İnsan Değerlendirme Slayt
 • İnternet Slayt
 • İrşatekseni Slayt
 • İzmir Hakkında Slayt
 • Kare Üzerinde Düşünce Oyunu Slayt
 • Kitap Okuma Slayt
 • Kitap Slayt
 • Komik Slayt
 • Kur'an İnsanı Slayt
 • Okul Dönemi Slayt
 • Olimpiyatlara Nasıl Çalışılır Slayt
 • Olumlu Düşünme Slayt
 • Olumlu Düşünmek Slayt
 • Pdr Slayt
 • Performans Değerlendirme Slayt
 • Program Geliştirme Slayt
 • Savaşçı Slayt
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Slayt
 • Söz Söyleme Slayt
 • TEFEKKÜR-MERHAMET-TEVHİD
 • Toplantı Yönetimi Slayt
 • Verimli Bir Toplantı Nasıl Yapılır Slayt
 • Verimli Ders Çalışma Slayt
 • Yapay Zeka Slayt
 • Yüksek Performansa Ulaşma
 • Zamanın Yönetimi Slayt
 • Banka Kartından(ATM) Ng Yükleme
 • Tasarruf Slayt
 • Flaşı Dolu Olduğu Halde Boş Görünenler Girin
 • AirSoft Artık Türkiye'de
 • => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=