//-->
 • Anasayfa
 • Düetmatematik
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Kimya
 • Fizik
 • Dosya Deposu
 • İngilizce
 • FORUM
 • HABERLER
 • İletişim
 • Düetmatematik
 • Düetmatematik CD
 • DüetMatematik Ücret?
 • Düetmatematik YGS
 • Düetmatematik LYS
 • Düetmatematik KPSS
 • Düetmatematik Vatandaşlık
 • Düetmatematik Coğrafya
 • Düetmatematik Geometri
 • 2012 Güncel Sorular
 • Tarih Slaytları
 • DOSYA DEPOSU
 • Matematik
 • Ygs Matematik
 • Lys Matematik
 • Geometri
 • Lise1 Matematik
 • Lise1 Matematik Ders Notları
 • Lise2 Matematik
 • Lise3 Matematik
 • Lise4 Matematik
 • Matematik MANTIK Slayt
 • Temel Sayma Kuralları
 • Anayasa
 • Yürütme
 • Yasama
 • Yargı
 • İdare
 • Türk Hukuk Tarihi
 • Ceza hukuku
 • Yönetim hukuku
 • Toprak hukuku
 • Vatandaşlık hukuk
 • Özel hukuk
 • Yargı örgütü
 • Tanzimat dönemi değerlendirilmesi
 • Vatandaşlık Dersi Notları
 • Avrupa Birliği Kronolojisi
 • Bagımsız özerk Kuruluşlar
 • Anayasa Hukuku
 • Anayasa Çeşitleri
 • Anayasa Yapılması
 • Devlet Şekilleri
 • Devlet
 • Siyasi Partiler
 • İnsan Haklarının Felsefi Gelişimi
 • Türkiyede Anayasal Gelişmeler Slayt
 • Anayasal Kavramlar Slayt
 • 1982 Anayasası Slayt
 • Anayasanın Değiştirilmesi Slayt
 • Demokrasi Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Soru Slayt
 • İdari Hukuk Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • KPSS De Çıkması Muhtemel Sorular!
 • KPSS De Çıkmış Anayasa Soru-Cevap
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi Ve İnsan Hakları
 • Anayasada 100 Soru Ve Cevap
 • KPSS Anayasa>Nokta Atış Sorular
 • Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku İle İlgili Test Soruları
 • Ders Slaytları
 • 1.Dünya Savaşı Slayt
 • 100 Soru İlkeler Slayt
 • İdari Hukuk(Merkez Teşkilatı) Slayt
 • İdari Hukuk II Slayt
 • İdari Hukuk I Slayt
 • Devlet Şekilleri Slayt
 • 1982 Anayasası II Slayt
 • 1982 Anayasası I Slayt
 • Temel Hukuk Kavramları Slayt
 • Ataturk İlkeleri Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Slayt
 • Çikmıs Öss Soruları Slayt
 • Dağılma Fikir Akımları Slayt
 • Data Yayınlar Anayasa Slayt
 • Genel Kavramlar Slayt
 • Olimpiyatlar Slayt
 • Güncel Konular Slayt
 • İdare Hukuku Slayt
 • İhtiyaç Anayasa Slayt
 • İlk Çağ Medeniyetleri Slayt
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatları Slayt
 • İnkilap Öss Slayt
 • İnkilap Tarihi Önemi Slayt
 • İnkilap Tarihi Slayt
 • İnkilap Tarihi II Slayt
 • İnkilaplar Slayt
 • İnkilaplar-İlkeler-Dış Sorun Slayt
 • İntegral Konu Anlatımı Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi II Slayt
 • Karmaşık Sayılar Modülü Slayt
 • Karmaşık Sayılar Slayt
 • Kpss Orta Asya Tarihi Slayt
 • Kurtuluş Savaşı Öss Soruları Slayt
 • Liderlik Tipleri Slayt
 • Limit Ve Süreklilik Slayt
 • Logaritmik fonksiyonlar Slayt
 • Logaritma Fonksiyonlarının Özellikleri Slayt
 • Logaritmik Hesabın Uygulanması Slayt
 • Cumhuriyetin İlanı Slayt
 • Mantık Slayt
 • Mantık I Slayt
 • Mantık II Slayt
 • Mantık III Slayt
 • Matematik Olimpiyat Soru ve Cevapları Slayt
 • Matematik Tanitim Slayt
 • Mevzu Hukuk Test Slayt
 • Mevzu Hukuk Test1 Slayt
 • Mevzu Hukuk Slayt
 • Mondros Ateşkes Ant Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • OGYE Tanıtım Slayt
 • Ortaçağda Avrupa Tarihi Slayt
 • Osmanlı Duraklama Öss Slayt
 • Osmanlı Kültürü Ve Medeniyeti Slayt
 • Osmanlı Kuruluş Devri Slayt
 • Tarihin Tanımı Slayt
 • Tarihi Çağlar Slayt
 • Trablusgarp Slayt
 • Trigonometry Slayt
 • Türev Alma Slayt
 • Türev(çıkmış sorular) Slayt
 • Türk Vatandaşlığı Slayt
 • Vatandaşlık Konular Slayt
 • Zeka Soruları Slayt
 • Basit Eşitsizlikler Slayt
 • Bölme-Bölünebilme Slayt
 • Çember Ve Daire Slayt
 • Çemberde Açılar Slayt
 • Çemberde Uzunluk Slayt
 • Dik Prizmalar Slayt
 • Ebob Slayt
 • Hareket Problemleri Slayt
 • Harfli İfadeler Slayt
 • Havuz Problemleri Slayt
 • Katı Cisimler Slayt
 • Kesir Problemleri Slayt
 • Özel Dörtgenler Slayt
 • Rasyonel Sayılar Slayt
 • DüetMatematik

  YASAMA  YASAMA
   
  1.       TBMM kaç üyeden oluşur?
   
  ·         550
  2.       Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
  ·         25
  3.       Anayasa’da 2002 yılında yapılan değişiklikle milletvekili seçilme engeli sayılan hangi suç seçilme engeli olmaktan çıkarılmıştır?
  ·         İdeolojik eylemlerden hüküm giymek
   
  4.       Hangi kamu görevlileri istifa etmeden milletvekili adayı olabilir?
  ·         İşçiler istifa etmeden milletvekili adayı olabilir.
   
  5.       Hangi kamu görevlileri istifa etmeden milletvekili adayı olamaz?
  ·         Hakim ve savcılar
  ·         Yüksek yargı organları mensupları
  ·         Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
  ·         Yükseköğretim kurulu üyeleri
  ·         Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
  ·         Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
  ·         Silahlı kuvvetler mensupları
  6.       TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
  ·        4 (21 Ekim 2007 referandumuna göre)
   
  7.       Meclisin yenilenmesine karar verilirse yetkileri ne zaman son bulur?
  ·         Yeni meclisin seçilmesine kadar sürer.
   
  8.       Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse seçimler ne zamana kadar geriye bırakılır?
  ·         1 yıla kadar geriye bırakılır.
   
  9.       Seçimleri geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa yeniden erteleme yapılabilir mi?
  ·         Erteleme kararındaki usule göre işlem tekrarlanabilir.
  10.    Ara seçim ne demektir?
  ·         TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim her seçim döneminde 1 defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının %5’ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içerisinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz.
  11.    Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması durumunda seçim nasıl yapılır?
  ·         Boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.
  12.    Genel seçimler hangi organın gözetim ve denetimi altında yapılır?
  ·         Yargı organlarının gözetim ve denetimi altında yapılır.
  13.    Genel seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimlerle ilgili tüm işlemleri yapmaya ve yaptırmaya hangi makam yetkilidir?
  ·         Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.
   
  14.    Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir merciye başvurulabilir mi?
   
  ·         Başvurulamaz.
  15.    Yüksek Seçim Kurulu görev ve yetkilerini neye göre yapar?
  ·         Kanuna göre yapar.
   
  16.    Yüksek Seçim Kurulu kaç üyeden oluşur?
   
  ·         7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur.
   
  17.    Yüksek Seçim Kurulu üyeleri nereden seçilir?
   
  ·         6 tanesi Yargıtay, 5 tanesi Danıştay tarafından, genel kurullarınca kendi üyeleri arasından seçilir.
   
  18.    Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri Yargıtay ve Danıştay tarafından nasıl seçilir?
   
  ·         Üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçilir.
   
  19.    Anayasa değişikliklerine ilişkin halkoyuna sunulma işleminde yetkili organ hangisidir?
   
  ·         Yüksek Seçim Kurulu’dur.
   
  20.    Milletvekillerinin yapamayacağı işler hangileridir?
   
  ·         Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda,
  ·         Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda,
  ·         Özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların,
  ·         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekil olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
  ·         Yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler.
  ·         Milletvekillerinin yapamayacağı diğer işler kanunla düzenlenir.
   
  21.    Yasama dokunulmazlığı nedir?
   
  ·         Milletvekillerini gereksiz soruşturma ve kovuşturmalardan korumayı amaçlayan ve milletvekilliği süresince devam eden anayasal dokunulmazlıktır.
   
  22.    Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilir mi?
   
  ·         Hayır yapılamaz. Meclis kararı olmadıkça milletvekili tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz.
   
  23.    Ağır cezalık bir suç veya suçüstü hallerinde milletvekili yargılanabilir mi?
   
  ·         Evet, yargılanabilir.
   
  24.    Anayasanın 14. Maddesinde geçen Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması ilkesinin ihlali sebebiyle bir milletvekili hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilir mi?
   
  ·         Evet, yapılabilir.
   
  25.    TBMM üyesi hakkında, seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün infazı ne zaman yerine getirilir?
   
  ·         Üyelik sıfatının sona ermesinden sonra yerine getirilir.
   
  26.    TBMM üyesinin işlemiş olduğu bir suç sebebiyle verilen ceza zaman aşımına uğrar mı?
   
  ·         Hayır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
   
  27.    Tekrar seçilen bir milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma nasıl yapılır?
   
  ·         Meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olarak yapılır.
   
  28.    TBMM’deki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı hakkında görüşme yapılıp karar alınabilir mi?
   
  ·         Hayır. Ne görüşme yapılır, ne de karar alınabilir.
   
  29.    İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesi TBMM’ce nasıl kararlaştırılır?
   
  ·         İstifanın geçerli olduğu, TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.
   
  30.    Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde milletvekilliğinin düşmesi nasıl karara bağlanır?
   
  ·         Bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle karara bağlanır.
   
  31.    Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi nasıl karara bağlanır?
   
  ·         Yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanır.
   
  32.    Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan milletvekiline hangi yaptırım uygulanır?
   
  ·         Bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü meclis çalışmalarına katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.
   
  33.    Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekilinin milletvekilliği ne zaman düşer?
   
  ·         Bu kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer.
   
  34.    Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili kaç gün içerisinde nereye itirazda bulunabilir?
   
  ·         7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunur.
   
  35.    Milletvekilliğinin düşmesine 84. Maddenin 1. 3. veya 4. Fıkralarına göre karar verilmiş olması halinde milletvekili kaç gün içerisinde, nereye itirazda bulunabilir?
   
  ·         7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunabilir.
   
  36.    Milletvekilliği, TBMM’ce düşürülen bir milletvekilinin yapmış olduğu itirazı Anayasa Mahkemesi kaç gün içerisinde karara bağlar?
   
  ·         15 gün içerisinde karara bağlar.
   
  37.    TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?
   
  ·         Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak
  ·         Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek
  ·         Bakanlar Kurulu’na belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermek
  ·         Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
  ·         Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
  ·         Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
  ·         TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek
  ·         Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek
   
  38.    TBMM’nin af kanunu çıkarması için gereken oy nisabına ne denir?
   
  ·         Nitelikli çoğunluk (3/5) denir.
   
  39.    Kanun tasarıları kim tarafından getirilir?
   
  Yasama 2
  ·         Bakanlar Kurulu (Hükümet)
  1.       Kanun teklifleri kim tarafından getirilir?
   
           Milletvekilleri
   
  2.       Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme usul ve esasları neye göre belirlenir?
   
           TBMM İç Tüzüğü’ne göre belirlenir.
   
   
   
  3.       TBMM’ce kabul edilen kanunlar kim tarafından onaylanır?
   
           Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır.
   
  4.       Cumhurbaşkanı bir kanunu kaç gün içerisinde yayımlar?
   
           15 gün içerisinde yayımlar.
   
  5.       Cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları kaç gün içerisinde TBMM’ye gönderir?
   
           15 gün içerisinde geri gönderir.
   
  6.       Cumhurbaşkanı, Bütçe Kanunu’nu uygun bulmadığı gerekçesiyle TBMM’ye geri gönderebilir mi?
   
           Hayır, gönderemez.
   
  7.       TBMM’ce aynen kabul edilen bir kanunu, Cumhurbaşkanı tekrar geri gönderebilir mi?
   
           Hayır, Cumhurbaşkanı’nın ikinci kez böyle bir yetkisi yoktur.
   
  8.       TBMM geri gönderilen bir kanunda yeni bir değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı bu değiştirilen kanunu geri gönderebilir mi?
   
           Evet gönderebilir.
   
  9.       Bir uluslararası sözleşme nasıl kanunlaşır?
   
           TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. (Uygun Bulma Kanunu)
   
  10.    Hangi uluslararası sözleşmeler yayımlanma ile yürürlüğe girer?
   
           Ekonomik, ticari ve teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı ülkelerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla yayımlanma ile yürürlüğe konabilir.
   
  11.    Hangi uluslararası sözleşmelerin TBMM’ce uygun bulunma zorunluluğu yoktur?
   
           Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari antlaşmalar.
   
  12.    Ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar yayımlanmadan yürürlüğe konulabilir mi?
   
           Hayır, konulamaz.
   
  13.    Türk kanunlarına değişiklik getiren antlaşmalar nasıl yürürlüğe konulur?
   
           TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
   
  14.    Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar ne hükmündedir?
   
           Kanun hükmündedir.
   
  15.    Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar hakkında Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilir mi?
   
           Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz.
   
  16.    Milletlerarası antlaşma ile kanun çatışırsa hangisi esas alınır?
   
           Milletlerarası antlaşma esas alınır.
   
  17.    Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisini kim verir?
   
           TBMM verir.
   
  18.    KHK ile düzenlenemeyen ve Anayasa’da düzenlenmiş hak ve ödevler hangileridir?
   
           Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler KHK ile düzenlenemez.
   
  19.    KHK ile Anayasa’daki hak ve ödevler istisnasız hangi zamanlarda düzenlenebilir?
   
           Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde düzenlenebilir.
   
  20.    KHK’nin sebebi hangi kanundur?
   
           Yetki Kanunu’dur.
   
  21.    Yetki Kanunu ne demektir?
   
           Çıkarılacak KHK’nin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağını gösterir.
   
  22.    Bakanlar Kurulu’nun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, KHK için verilen yetkiyi de düşürür mü?
   
           Hayır, düşürmez.
   
  23.    Olağan KHK’yi kim çıkarır?
   
           Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu çıkarır.
   
  24.    Olağanüstü KHK’yi kim çıkarır?
   
           Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu çıkarır.
   
  25.    KHK ne zaman yürürlüğe girer?
   
           Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
   
  26.    Yürürlük tarihi olarak başka bir gün gösterilebilir mi?
   
           Evet, gösterilebilir.
   
  27.    Kararnameler ne zaman TBMM’ye sunulur?
   
           Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün
   
  28.    Yetki Kanunları ve bunlara dayanan KHK’ler, TBMM komisyonları ve genel kurulunda nasıl görüşülür?
   
           Öncelikle ve ivedilikle
   
  29.    Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulmayan kararnameler ne zaman yürürlükten kalkar?
   
           Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlükten kalkar.
   
  30.    TBMM’ce reddedilen kararnameler ne zaman yürürlükten kalkar?
   
           Bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.
   
  31.    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesinde kim yetkilidir?
   
           TBMM yetkilidir.
   
  32.    Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasında kim yetkilidir?
   
           TBMM yetkilidir.
   
  33.    TBMM tatilde iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması halinde, silahlı kuvvet kullanılmasına kim karar verir?
   
           Cumhurbaşkanı karar verir.
   
  34.    TBMM kendiliğinden ne zaman toplanır?
   
           Her yıl Ekim ayının ilk günü toplanır.
   
  35.    Meclis bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?
   
           En çok 3 ay tatil yapabilir.
   
  36.    Meclis ara verme veya tatil sırasında kim tarafından toplantıya çağrılır?
   
           Doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından çağrılır. Ya da meclis başkanı doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine çağırır.
   
  37.    TBMM Başkanı’nı kim seçer?
   
           Meclis üyeleri seçer.
   
  38.    TBMM çalışmalarını hangi hükümlere göre yürütür?
   
           Kendi yaptığı iç tüzük hükümlerine göre yürütür.
   
  39.    TBMM’nin toplantı yeter sayısı kaçtır?
   
           TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri (1/3 = 184) ile toplanır.
   
  40.    TBMM’nin karar yeter sayısı kaçtır?
   
           TBMM, Anayasa'da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından (1/4+1 = 139) az olamaz.
   
  41.    TBMM’deki bir oylamada bir bakan kendi oyu ile birlikte en fazla kaç oy kullanabilir?
   
           Kendi oyu ile birlikte en fazla 2 oy kullanabilir.
   
  42.    TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir?
   
           TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları;
           Soru
           Meclis Araştırması
           Genel Görüşme
           Gensoru
           Meclis Soruşturması
   
  43.    Meclis araştırması nedir?
   
           Belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.
   
  44.    Genel görüşme nedir?
   
           Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesidir.
   
  45.    Gensoru önergesi nasıl verilir?
   
           Bir siyasi parti grubu adına veya yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
   
   
  1.       Gensoru önergesi nasıl verilir?
   
           Bir siyasi parti grubu adına veya yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
   
  2.       Gensoru önergesi nasıl oylanır?
   
           Üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulu’nun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.
   
  3.       Gensoru ile Bakanlar Kurulu’nun veya bir bakanın düşürülebilmesi için ne kadar oy gerekmektedir?
   
           Üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekir. (276 oy)
   
  4.       Meclis soruşturması açılması için ne kadar üyenin imzası gerekmektedir?
   
           Üye tam sayısının en az onda birinin imzası gerekmektedir.
   
  5.       Meclis soruşturması kim için yapılır?
   
           Başbakan veya bakanlar için yapılır.
   
  6.       Meclis soruşturması sonucu suçlu olduğu düşünülen başbakan veya bakanlar nereye sevk edilir?
   
           Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’ne yargılanmaları için sevk edilir.
   
  7.       Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin görev ve yetkileri nelerdir?
   
           Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapmak, TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
           Yasaları yayımlamak
           Yasaları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek
           Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
           Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak
           TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
   
  8.       TBMM iç tüzüğüne göre açık oylama hangi hallerde zorunlu olarak yapılır?
   
           Af niteliği taşıyan önerge ve işler, seçimlerin yenilenmesi
           Göreve başlarken Bakanlar Kurulu hakkında güven oylaması
           Bütçe ve kesin hesabın kabulü
           Vergiyle ilgili tasarı ve teklifler
           Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması
           Uzun vadeli kalkınma planlarının kabulü
   
  9.       TBMM iç tüzüğüne göre gizli oylama hangi hallerde yapılır?
   
           Anayasa değişikliklerinin maddelerinin ve tümünün kabul edilmesi
           Meclis başkanının seçimi
           Meclis soruşturması açılıp açılmayacağına karar verilmesi
           Yüce Divan’a sevke ilişkin oylama
           Üyelikle bağdaşmayan bir görevde ısrar etmesi nedeniyle milletvekilinin düşürülmesi oylaması


  YASAMA BİLGİ NOTLARI
   
           2005 yılında 1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle RTÜK üyelerini TBMM’nin seçmesi, bütçenin Merkezi Yönetim Bütçesi olarak adlandırılması hükme bağlanmıştır.
   
           Cumhurbaşkanının siyasi ve hukuki sorumluluğu yoktur. Sadece vatana ihanetten dolayı suçlanabilir.
   
           Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler için yargıya başvurulamaz.
   
           Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu ile birlikte yaptığı işlemlerden dolayı başbakan ve ilgili bakanın sorumlu olmasına karşı imza kuralı denir.
   
           TBMM dışından başbakan atanamaz.
   
           TBMM dışından bakanlar atanabilir.
   
           TBMM içinden veya dışından cumhurbaşkanı seçilebilir.
   
           Para basılmasına ancak TBMM karar verir.
   
           Kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirlemek amacıyla tüzük çıkarılır.
   
           Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarırlar.
   
           Seçim dönemi dolmadan ancak TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
   
           Seçim dönemi dolmadan cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar veremez.
   
           Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclis seçilmesine kadar sürer.
   
           Anayasa’daki başlangıç hükümleri, Anayasa metninden sayılır.
   
           Anayasa’da 2004 yılında yapılan değişiklikle, kadın – erkek eşitliği hüküm altına alınmıştır.
   
           Anayasa’da 2001 yapılan değişiklikler temel hak ve hürriyetlere ilişkindir.
   
           Anayasa’ya göre yakalanan veya tutuklanan kişi, 48 saat içinde mahkemeye çıkarılır, mahkeme 24 saat içinde karar verir.
   
           Yerleşme hürriyeti ancak suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, kamu mallarını korumak amacıyla sınırlandırılabilir.
   
           Seyahat hürriyeti ancak suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabilir.
   
           Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlandırılabilir.
   
           Basımevi kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.
   
           Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.
   
           Basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alınamaz.
   
           18 yaşında ve fiil ehliyete sahip her vatandaş derneklere üye olabilir.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip kılınmıştır.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
   
           2004 Anayasa değişikliği ile Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile Türk babanın veya Türk annenin çocuğu Türk’tür.
   
           1987 Anayasa değişikliği ile 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
   
           Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
   
           Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekmektedir.
   
           Yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye olabilirler.
   
           Siyasi partilerin mali denetimlerini Anayasa Mahkemesi yapar. Anayasa Mahkemesi bu denetimi yaparken Sayıştay’dan yardım sağlar.
   
           Siyasi partilerin kapatılma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile parti kapatma zorlaştırılmıştır.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte 15 gün içerisinde TBMM’ye gönderir.
   
           2001 Anayasa değişikliği ile parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
   
           Bakanlar Kurulu’nun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
   
           5 yıl yasağı, bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olanların siyaset yapamayacakları süreyi gösterir.
   
           5 yıl yasağı, Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasıyla başlar.
   
           Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerini gereksiz soruşturma ve kovuşturmalardan korur.
   
           Yasama dokunulmazlığının istisnası, suçüstü hali, ağır cezalık hal ve Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlardır.
   
           İstifa eden milletvekilinin düşmesi, Genel Kurul’un vereceği karara göredir.
   
           Kesin hüküm giyme ve kısıtlanma halinde milletvekilliğinin düşmesi, mahkeme kararının Genel Kurul’da okunmasına bağlıdır.
   
           Üyelikle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
   
           Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak TBMM’nin yetkisindedir.
           Milletlerarası antlaşmaları onaylamak cumhurbaşkanının yetkisindedir.
           Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.
           Olağan hallerde Bakanlar Kurulu başbakan başkanlığında toplanır.
           TBMM Başkanlık Divanı, meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur.
           Siyasi parti grupları, meclis başkanlığı için aday gösteremez.
           TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama dönemi için 2 seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre seçilenlerin görev süresi 3 yıldır.
   
           TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama dönemi için 2 seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre seçilenlerin görev süresi 3 yıldır.
   
           Siyasi parti grupları 20 üyeden meydana gelir.
   
           Meclis soruşturması sonucunda, Yüce Divan’a sevk kararı, ancak üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.
   
           Siyasi parti gruplarında, meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
   
           Bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok 2 oy kullanabilir.
   
           TBMM’deki İhtisas Komisyonları şu an itibariyle 17’dir.
   

  Tarih
 • Tarihe Giriş
 • Yardımcı Bilimler
 • Tarih Öncesi Devirler
 • Takvim
 • İlkçağ Tarihi
 • Suriye Filistin Uygarlığı
 • İran Medeniyeti
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Diğer Türk Boy ve Devletleri
 • İslam Tarihi
 • İslam Öncesinde Dünya
 • Peygamberimiz Dönemi
 • Dört Halife Dönemi (632-661)
 • Emevi,Abbasi Ve Endülüs Emevi Devletleri
 • Türk-İslam Tarihi
 • Selçuklular
 • Beylikler
 • Kültür Ve Medeniyet
 • Toplum ve Sosyal Hayat
 • İlim-Kültür-Sanat ve Edebiyat • Genel
 • Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama
 • Ygs-Lys Puan Hesaplama
 • Online Fotoğraf Düzenleme
 • Hayvanlarda Düşünme Yetisi Zeka Var Mı?
 • Dünyanın En Büyük İnsanı Kimdir?
 • Matematik Ve Yaşam
 • Allah Kelimesi Ve 19
 • Beyin mi Bilgisayar Mı?
 • Bunları Biliyormuydunuz?
 • İcatlar Kronolojisi
 • İnkılap Tarihi Kronolojisi
 • Türk-İslam Dünyası'nda Cebir
 • Paradokslar
 • Matematik Zeka Soruları1
 • Mısırda Cebir
 • Matematikçinin şiiri
 • Aritmetiğin Hataları
 • Temel Bir Aritmetik Yapıtı
 • Bütün Kuralların İstisnaları Vardır
 • Doğru Parçası Paradoksu
 • Matematik Kendini Saklamaz
 • Mükemmelimsi Sayılar
 • Tangram Şekilleri Slayt
 • Alanlarına Göre Yapılan İnkılaplar
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatı
 • Matematik Zeka Soruları2
 • Matematik Zeka Soruları3
 • Parmaklarla Saymanın İlk Biçimi
 • Tabiattaki Sayılar
 • Yollardaki Kapaklar Neden Yuvarlaktır?
 • BASİT ŞAŞIRTMACALAR
 • Collatz Teoremi
 • e SAYISI
 • Matematiği Öğretme Yolları
 • Matematik Müfredatını Kullanmak İçin 10 Altın Kural
 • Poincare Varsayımı
 • Tıp ve Mantık
 • Beklenmeyen İdam Paradoksu
 • Çarpma Hileleri
 • Fraktallar ve Eğrelti Otu
 • Matematiğin Dili
 • Matematik Nasıl Gelişti
 • Sayma Sistemleri
 • Yalancı Paradoksu ve Otoreferans
 • Bir Evin Değerini Bulma
 • Çizginin Büyücüsü
 • Gerçek Hayattan
 • Matematiğin Doğuşu
 • Matematik Nedir, Ne Değildir?
 • Origami Nedir?
 • Saymanın Tarihi
 • Yapmak Akla Zarar
 • Matematik Zeka Soruları4
 • Bir Sayı Tut
 • Depremin Matematiği
 • İlginç Kaza
 • Matematiğin Hayatımıza Katkıları
 • Matematiksel Düşünce
 • Paradoksların Çözümü
 • Sıfır Deyip Geçme
 • Yaş Bulma Oyunu
 • Karışık Slaytlar
 • Stres Slayt
 • Aşk Slayt
 • Manzara Slayt
 • Beni Ara Slayt
 • Benzeyen Slayt
 • Bizim Hikayemiz Slayt
 • lginç Slayt
 • Cem Yılmaz Slayt
 • Çocuğunuzla İlgili Slayt
 • Hayat Slayt
 • Kağıttan Şekiller Slayt
 • İlginç Resimler Slayt
 • Fakirlik Slayt
 • Geometrik Cisimlerin Döndürülmesi
 • Gülelim Slayt
 • Gizli Resimler Slayt
 • Hayattan Slayt
 • İlizyon Slayt
 • İnadına Yaşamak Slayt
 • İsrail Gerçeği Slayt
 • İstanbul Slayt
 • İstatistik ve Grafikler Slayt
 • Karadenizli Slayt
 • Kaynana Slayt
 • Kazlar Slayt
 • Lağımcı Slayt
 • Mutluluk Slayt
 • Ne İsteriz Slayt
 • Öss Motivasyon Slayt
 • Sayı Bulma Oyunu
 • Sigara Slayt
 • 7 Saniye Slayt
 • Sihirli Sekiz Slayt
 • Temel Slayt
 • Tibet Testi Slayt
 • Size Öneriler Slayt
 • Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmelerle İlgili Test Slayt
 • Venedikli Marangoz Slayt
 • Uzay Slayt
 • WC Slayt
 • Yunuslar Slayt
 • Yurdumdan Slayt
 • Zoom Slayt
 • Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve Organizasyonlar Slayt
 • 3d Sokak Resimleri Slayt
 • Başarıya Adanma Slayt
 • Benim Dozerim Slayt
 • Beyin Çıtırtısı Slayt
 • Bilgisayar Olimpiyatı Slayt
 • Bilgisayarın Gerekliliği Slayt
 • Büyük ve Olumlu Düşünme Slayt
 • Çeçenistan Slayt
 • Bir İş Yerinde Etkili İletişim Slayt
 • Çocuğu Anlamak Slayt
 • Çocuk Terbiyesi Slayt
 • Deli Dana Slayt
 • Dengeli Beslenme Slayt
 • Deprem Ve İnsan Slayt
 • Dünya Hayatının Gerçeği
 • Güzel Yaşamak Slayt
 • Hayir Demek Çözum Değil Slayt
 • Hedef Belirleme Slayt
 • Hızlı Okuma Teknikleri Slayt
 • İletişim Semineri Slayt
 • İlk Yardım Slayt
 • İnsan Değerlendirme Slayt
 • İnternet Slayt
 • İrşatekseni Slayt
 • İzmir Hakkında Slayt
 • Kare Üzerinde Düşünce Oyunu Slayt
 • Kitap Okuma Slayt
 • Kitap Slayt
 • Komik Slayt
 • Kur'an İnsanı Slayt
 • Okul Dönemi Slayt
 • Olimpiyatlara Nasıl Çalışılır Slayt
 • Olumlu Düşünme Slayt
 • Olumlu Düşünmek Slayt
 • Pdr Slayt
 • Performans Değerlendirme Slayt
 • Program Geliştirme Slayt
 • Savaşçı Slayt
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Slayt
 • Söz Söyleme Slayt
 • TEFEKKÜR-MERHAMET-TEVHİD
 • Toplantı Yönetimi Slayt
 • Verimli Bir Toplantı Nasıl Yapılır Slayt
 • Verimli Ders Çalışma Slayt
 • Yapay Zeka Slayt
 • Yüksek Performansa Ulaşma
 • Zamanın Yönetimi Slayt
 • Banka Kartından(ATM) Ng Yükleme
 • Tasarruf Slayt
 • Flaşı Dolu Olduğu Halde Boş Görünenler Girin
 • AirSoft Artık Türkiye'de
 • => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=