//-->
 • Anasayfa
 • Düetmatematik
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Kimya
 • Fizik
 • Dosya Deposu
 • İngilizce
 • FORUM
 • HABERLER
 • İletişim
 • Düetmatematik
 • Düetmatematik CD
 • DüetMatematik Ücret?
 • Düetmatematik YGS
 • Düetmatematik LYS
 • Düetmatematik KPSS
 • Düetmatematik Vatandaşlık
 • Düetmatematik Coğrafya
 • Düetmatematik Geometri
 • 2012 Güncel Sorular
 • Tarih Slaytları
 • DOSYA DEPOSU
 • Matematik
 • Ygs Matematik
 • Lys Matematik
 • Geometri
 • Lise1 Matematik
 • Lise1 Matematik Ders Notları
 • Lise2 Matematik
 • Lise3 Matematik
 • Lise4 Matematik
 • Matematik MANTIK Slayt
 • Temel Sayma Kuralları
 • Anayasa
 • Yürütme
 • Yasama
 • Yargı
 • İdare
 • Türk Hukuk Tarihi
 • Ceza hukuku
 • Yönetim hukuku
 • Toprak hukuku
 • Vatandaşlık hukuk
 • Özel hukuk
 • Yargı örgütü
 • Tanzimat dönemi değerlendirilmesi
 • Vatandaşlık Dersi Notları
 • Avrupa Birliği Kronolojisi
 • Bagımsız özerk Kuruluşlar
 • Anayasa Hukuku
 • Anayasa Çeşitleri
 • Anayasa Yapılması
 • Devlet Şekilleri
 • Devlet
 • Siyasi Partiler
 • İnsan Haklarının Felsefi Gelişimi
 • Türkiyede Anayasal Gelişmeler Slayt
 • Anayasal Kavramlar Slayt
 • 1982 Anayasası Slayt
 • Anayasanın Değiştirilmesi Slayt
 • Demokrasi Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Soru Slayt
 • İdari Hukuk Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • KPSS De Çıkması Muhtemel Sorular!
 • KPSS De Çıkmış Anayasa Soru-Cevap
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi Ve İnsan Hakları
 • Anayasada 100 Soru Ve Cevap
 • KPSS Anayasa>Nokta Atış Sorular
 • Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku İle İlgili Test Soruları
 • Ders Slaytları
 • 1.Dünya Savaşı Slayt
 • 100 Soru İlkeler Slayt
 • İdari Hukuk(Merkez Teşkilatı) Slayt
 • İdari Hukuk II Slayt
 • İdari Hukuk I Slayt
 • Devlet Şekilleri Slayt
 • 1982 Anayasası II Slayt
 • 1982 Anayasası I Slayt
 • Temel Hukuk Kavramları Slayt
 • Ataturk İlkeleri Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Slayt
 • Çikmıs Öss Soruları Slayt
 • Dağılma Fikir Akımları Slayt
 • Data Yayınlar Anayasa Slayt
 • Genel Kavramlar Slayt
 • Olimpiyatlar Slayt
 • Güncel Konular Slayt
 • İdare Hukuku Slayt
 • İhtiyaç Anayasa Slayt
 • İlk Çağ Medeniyetleri Slayt
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatları Slayt
 • İnkilap Öss Slayt
 • İnkilap Tarihi Önemi Slayt
 • İnkilap Tarihi Slayt
 • İnkilap Tarihi II Slayt
 • İnkilaplar Slayt
 • İnkilaplar-İlkeler-Dış Sorun Slayt
 • İntegral Konu Anlatımı Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi II Slayt
 • Karmaşık Sayılar Modülü Slayt
 • Karmaşık Sayılar Slayt
 • Kpss Orta Asya Tarihi Slayt
 • Kurtuluş Savaşı Öss Soruları Slayt
 • Liderlik Tipleri Slayt
 • Limit Ve Süreklilik Slayt
 • Logaritmik fonksiyonlar Slayt
 • Logaritma Fonksiyonlarının Özellikleri Slayt
 • Logaritmik Hesabın Uygulanması Slayt
 • Cumhuriyetin İlanı Slayt
 • Mantık Slayt
 • Mantık I Slayt
 • Mantık II Slayt
 • Mantık III Slayt
 • Matematik Olimpiyat Soru ve Cevapları Slayt
 • Matematik Tanitim Slayt
 • Mevzu Hukuk Test Slayt
 • Mevzu Hukuk Test1 Slayt
 • Mevzu Hukuk Slayt
 • Mondros Ateşkes Ant Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • OGYE Tanıtım Slayt
 • Ortaçağda Avrupa Tarihi Slayt
 • Osmanlı Duraklama Öss Slayt
 • Osmanlı Kültürü Ve Medeniyeti Slayt
 • Osmanlı Kuruluş Devri Slayt
 • Tarihin Tanımı Slayt
 • Tarihi Çağlar Slayt
 • Trablusgarp Slayt
 • Trigonometry Slayt
 • Türev Alma Slayt
 • Türev(çıkmış sorular) Slayt
 • Türk Vatandaşlığı Slayt
 • Vatandaşlık Konular Slayt
 • Zeka Soruları Slayt
 • Basit Eşitsizlikler Slayt
 • Bölme-Bölünebilme Slayt
 • Çember Ve Daire Slayt
 • Çemberde Açılar Slayt
 • Çemberde Uzunluk Slayt
 • Dik Prizmalar Slayt
 • Ebob Slayt
 • Hareket Problemleri Slayt
 • Harfli İfadeler Slayt
 • Havuz Problemleri Slayt
 • Katı Cisimler Slayt
 • Kesir Problemleri Slayt
 • Özel Dörtgenler Slayt
 • Rasyonel Sayılar Slayt
 • DŁetMatematik

  anayasa notları

  VATANDASLIK DERSİ - ANAYASA HUKUKU-DEVLET, DEMOKRASİ, ANAYASA, EN YENI NOTLAR   
   
  --------------------------------------------------------------------------------
  VATANDAŞLIK DERSİ
  OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ANAYASAL GELİŞMELER
  1-Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “Sened-i İttifak”tır. 2. Mahmut döneminde, Alemdar Mustafa Paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. Anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.
  2-Osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’dır. Abdülmecit döneminde yapılmıştır.
  3-Anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “Islahat Fermanı”dır. Abdülaziz döneminde yapılmıştır.
  Bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır.
  1876 ANAYASASI
  1-Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk ve tek anayasasıdır.
  2-İki meclisli bir anayasadır.
  3-Heyeti Ayan üyelerini Padişah seçer.
  4-Meclisi feshetme yetkisi Padişaha aittir.
  5–1908 yılında 2.Meşrutiyet’in ilanıyla yeniden anayasa ilan edilmiştir. 1909’da da bu anayasa da değişikliğe uğramıştır.
  1921 ANAYASASI (TEŞKİLAT-I ESASİYE)
  1-Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM’de toplanmıştır. (Güçler birliği)
  2-Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır.
  3-Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.
  4-TBMM Başkanı aynı zamanda Devlet Başkanı’dır.
  5-İlk ve tek yumuşak (kolay değiştirilebilir) anayasadır.
  6-Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.
  1923 DEĞİŞİKLİKLERİ
  1-Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu açıkça belirtilmiştir.
  2-Devletin dininin İslam, resmi dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir.
  3-Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından ve Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır.
  1924 ANAYASASI
  1-Kısa, sabit, sağlam yapılı ve kendi içinde tutarlı bir anayasadır.
  2-Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.
  3-Meclis üstünlüğü benimsenmiştir.
  4-Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
  5-Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter hükümeti sistemi arasında karma bir hükümet benimsenmiştir.
  6-1928 de devletin dini İslam dır ibaresi kaldırılmıştır.
  7-1937’de Atatürk ilkeleri anayasaya girmiş ve laiklik ilkesi benimsenmiştir.
  1961 ANAYASASI
  1-İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir.
  2-Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.
  3-Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.
  4-Seçimlerin; serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
  5-Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.
  6-Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.
  7. Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.
  8. Anayasa mahkemesi kuruldu
  9. DPT Kuruldu
  10. Milli Birlik komitesi kuruldu
  1982 ANAYASASI
  1982 Anayasasının nitelikleri:
  1-Atatürk milliyetçiliği
  2-Demokratik devlet
  3-Laik devlet
  4-Sosyal devlet
  5-Hukuk devleti
  6-İnsan haklarına saygılı
  —Yürütme organı güçlendirildi
  —Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendi
  —Ayrıntılı düzenleme var
  —Mecliste karar almak kolay
  —Katılımcı demokrasi var
  —Diyanet işleri başkanlığı kuruldu
  T. C. ANAYASASI
  Kuvvetler Ayrımı: Devlet organları arasında üstünlük anlamına gelmeyip; devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olması ve bununla sınırlı medeni işbölümü-işbirliğinin bulunması; üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunmasıdır.
  — 1982 Anayasasında 177 madde bulunmaktadır.
  - 16 geçici madde vardır. Toplam 193 madde 7 kısımdan oluşmaktadır.
  — Başlangıç kısmı anayasa metnine dâhildir.
  1. KISIM
  Genel Esaslar
  M.1-Devletin Şekli:
  Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
  M.2-Cumhuriyetin Nitelikleri:
  Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
  M.3-Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti:
  Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  Milli marşı, “İstiklal Marşı’dır.
  Başkenti Ankara’dır.
  1982 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER
  1-Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
  2-Başkenti Ankara’dır.
  3-Bayrağı ay yıldızlı bayraktır.
  4-Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  5-Dili Türkçedir.
  6-Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
  M.6.Egemenlik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır.
  M.7-Yasama:
  Yasama yetkisi, Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.
  M.8-Yürütme:
  Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir.
  M.9-Yargı:
  Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
  M.11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü:
  Anayasa hükümleri yasama yürütme yargı organlarını idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar.
  Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri: 1.Dokunulmaz
  2.Devredilmez
  3.Vazgeçilmez
  M.13-Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması:
  —Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, mıllı güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacıyla anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak KANUNLA sınırlandırılabilir.
  —Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz öngörüldüğü amaç dışı kullanılamaz
  — Suç ve ceza geçmişe yürütülemez suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana dek kimse suçlu sayılmaz
  —Yabancıların temel hak ve özgürlükleri milletlerarası hukuka uygun kanunla sınırlanabilir.
  —Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması:
  1-Savaş Bu durumlarda temel hak ve
  2-Seferberlik hürriyetlerin kullanılması kısmen.
  3-Sıkıyönetim veya tamamen durdurulabilir
  4-Olağanüstü hal
  Ancak bu dört durumda bile:
  1-Kişinin yasam hakkına maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz.
  2.- Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
  TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
  KİŞİNİN HAK VE ÖDEVLERİ:
  1-Kişinin maddi ve manevi varlığının dokunulmazlığı
  2-Zorla çalıştırma yasağı
  3-Kişi hürriyeti ve güvenliği
  4-Özel hayatın gizliliği
  5-Konut dokunulmazlığı
  6-Haberleşme hürriyeti
  7-Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  8-Din ve vicdan hürriyeti
  9-Düşünce ve kanaat hürriyeti
  10-Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
  11-Bilim ve sanat hürriyeti
  12-Basın hürriyeti, Süreli ve süresiz yayın hakkı, Basın araçlarının korunması, Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
  13-Düzeltme ve cevap hakkı
  14-Dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  15-Mülkiyet hakkı
  16-Hak arama hürriyeti, Kanuni hâkim güvencesi, Suç ve cezalara ilişkin düzenleme, Ispat hakkı
  17-Temel hak ve hürriyetlerin korunması
  —Zorla çalıştırılma yasağında hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Ancak hükümlülük, tutukluluk ve olağanüstü hallerde vatandaşlık ödevinden kaynaklanan çalışmalar istisnadır.
  —Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılır.
  —Yakalanan ve tutuklanan kişi 48 saatte, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içerisinde hâkim karşısına çıkarılır.
  —Tıbbı zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kısının vücut bütünlüğüne dokunulamaz rızası olmadan bilimsel tıbbı deneylere tabı tutulamaz.
  —Özel hayatın gizliliği: konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, dernek kurma hürriyeti hakları milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle hâkim kararıyla sınırlandırılabilir
  M.20.Hakım kararı olmadan kimsenin ustu özel kâğıdı, eşyası aranamaz.
  M.23.Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti vatandaşlık ödevi, ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlandırılabilir.
  M.26.Düşüncenin açıklanması ve yayınlanmasında kanunda yasaklanmış bir dil kullanılamaz
  M.32.Düzeltme cevap verme yayını yapılmazsa hakım 7 gün içinde düzeltme yayınının gerekip gerekmediğine karar verir.
  Dernekler kanunun öngördüğü hallerde hakım kararıyla kapatılır.
  M.34 Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir.
  M.35.Mülkiyet hakkı ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılır.
  SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR
  1-Ailenin korunması
  2-Eğitim ve öğrenim hakkı
  3-Kıyılardan yararlanma hakkı
  4-Kamulaştırma
  5-Devletleştirme
  6-Özelleştirme
  7-Çalışma ve sözleşme hürriyeti
  8-Çalışma hakkı ve ödevi
  9-Dinlenme hakkı
  10-Sendika kurma hakkı
  11-Toplu iş sözleşmesi hakkı
  12-Grev ve lokavt hakkı
  13-Ücrette adaletin sağlanması
  14-Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
  15-Konut hakkı
  16-Gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi
  17-Sosyal güvenlik hakkı
  18-Tarih kültür ve tabiat varlıklarının korunması
  19-Sanatın ve sanatçının korunması
  20-Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
  M.46 kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararı nedeniyle karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kamulaştırabilir.
  1.Tarım reformunda
  2.Büyük enerji sulama projelerinde.
  3.İskân projeleri
  4.Yeni orman alanlarının açılması
  5.Kıyıların korunması ve turizm de taksitle ödeme 5 yıl içinde yapılır en yüksek faizle ödenir.
  Çiftçiye ait arazı kamulaştırması peşin ödenir
  M.51-İşçi ve ıs verenler birden fazla sendikaya üye olamaz
  —Isçı sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olmak için işçi olarak 10 yıl bir fiil çalışmak gerekir.
  —Grev ve lokavtta uyuşmazlık yüksek hakem kurulunca çözülür uyuşmazlığın her sefasında başvurulur, kararları kesindir, bozulamaz. Sıyası amaçlı grev ve lokavt yapılamaz
  —Çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendika kurabilir, üye olabilir, üyelikten çekilebilir. Sendika kurma hakkı milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak nedenleriyle kanunla sınırlandırılabilir.
  -M52 İşçiler ve iş verenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarda çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. Aynı iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz
  -M65 Devlet iktisadi ve sosyal ödevlerini mali kaynaklarını yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.
  SOSYAL GUVENLIK BAKIMINDAN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI GEREKENLER
  1.Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri
  2.Malul ve gaziler
  3.Sakatlar
  4.Yaslılar
  5.Korunmaya muhtaç çocuklar
  SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER:
  1-Türk vatandaşlığı
  2-Seçme ve seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma
  3-Siyasi parti kurma, partilere girme ve partiden ayrılma hakkı
  4-Kamu hizmetine girme hakkı
  5-Vatan hizmeti
  6-Vergi ödeme
  7-Dilekçe hakkı
  Türk anadan veya Türk babadan doğan herkes Türktür.
  Vatandaşlıktan çıkarılma kararına karşı yargı yolu kapatılamaz.
  M.67.SECIMLERIN YAPILMA SEKLI
  Seçimler ve halk oylaması:
  1.Serbest.
  2.Eşit.
  3.Gizli.
  4.Tek dereceli.
  5.Genel oy
  6.Acık sayım ve döküm esasına göre.
  -.Yargı yönetim ve denetimindedir. İtirazlar YSK (YUKSEK SECIM KURULUNA )yapılır.
  —18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
  —Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanmaz.
  Oy kullanamayacak kişiler:
  1-Silâhaltında bulunan erbaş ve erler
  2-Askeri öğrenciler
  3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere hükümlüler oy kullanamaz.
  Ancak tutuklular oy kullanabilir.
  M.68-SIYASI PARTIYE UYELIK
  Sıyası partiye üye olabilmek için 18 yasını doldurmuş olmak gerekir.Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulurlar.
  SIYASI PARTIYE UYE OLAMAYACAK KISILER.
  1.Hakım ve savcılar.
  2 Sayıştay dahil olmak üzere yüksek yargı organları mensupları
  3 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar
  4 Isçı olmayan diğer kamu görevlileri
  5.TSK mensupları
  6 Yüksek öğretim öncesi öğrenciler.
  M.69.SIYASI PARTILERIN UYACAKLARI ESASLAR.
  1 Sıyası partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar.
  2 Sıyası partilerin malı denetimini Anayasa mahkemesi yapar.
  3.Sıyası partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından kesin karara bağlanır.
  —Siyasi partilerin tüzük ve programları devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine millet egemenliğine ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Aykırı olması hali temelli kapatma sebebidir. Anayasa mah. dava konusu fiillerin ağılığına göre siyasi partinin devlet yardımından tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
  4.Temelli kapatılan bir parti bir başka adla acılamaz
  5 Sıyası partinin kapatılmasına sebep olanlar 5 yıl sureyle bir baksa partinin kurucu üyesi olamazlar. Anayasa mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla sure başlar.
  6Yabancı devlet kuruluşları, gerçek veya tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.
  NOT: Siyasi partinin kapatılmasında Anayasa mahkemesinin 3/5 oyu şart koşulmuştur.
  —Mal Bildirimi: Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar bundan istisna edilemez.
  —Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir
  —Vergi ödevi:-Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
  —Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı gerekir
  —Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
  —Vergi, resim, harç veya benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirim oranlarında değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
  —Dilekçe Hakkı: Vatandaşlar ve karşılık esası gözetilmek kaydıyla yabancılar kendileriyle veya kamuyla ilgili şikâyetlerini yetkili makamlara veya TBMM ne bildirebilirler.
  .
  TBMM
  Genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur
  MILLET VEKILI SECILME YETERLILIKLERI:
  1–30 yaşını doldurmuş olmak.
  2 En az ilk okul mezunu olmak
  3 Askerlik hizmetini yapmış olmak
  4Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak
  5 Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hapis yatmamış olmak
  6Yuz kızartıcı suç islememek
  7 Devlet sırrını açığa vurmamış olmak
  8 İdeolojik ve anarşik suçlara katılmamak
  9 Kısıtlı olmamak
  M.77.SECIMLER
  —Seçimler 5 yılda bir yapılır
  —Meclis veya gerekli şartların oluşması halinde Cumhurbaşkanı bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir
  —Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yeni meclisin seçilmesine kadar sürer.
  —TBMM SEÇİMLERİNİN GERİYE BIRAKILMASI: Savas nedeniyle seçimler TBMM tarafından 1 yıl ertelenebilir.(GERİYE BIRAKILIR)
  ARA SECIM:
  —TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir.
  —Her seçim döneminde 1 kez yapılabilir.
  —Genel seçimler yapıldıktan sonra 30 ay geçmeden ara secime gidilemez
  -Boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının % 5 ını bulduğunda ara seçime 3 ay içinde gidilir.
  —Genel secime 1 yıl kala ara seçime gidilmez.
  —Seçimlerin genel yönetim ve denetimi Yüksek Seçim Kuruluna aittir. YSK 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur.6sı Yargıtay, 5 i Danıştay dan seçilir.
  —Milletvekilleri bütün milleti temsil eder.
  Üyelikle Bağdaşmayan İşler:
  1.Devlet ve kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşların doğrudan veya dolaylı katıldığı teşebbüs ve ortaklıkların,
  2.Kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım alan vakıfların kamu meslek kuruluşları,sendika ve bunların üst kuruluşları ve teşebbüslerinde yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar ,vekil olamazlar.
  3.TBMM üyeleri yürütme organının teklif inha atama veya onamasına bağlı resmi veya özel bir işte görevlendirilemezler. Bir üyenin belli bir konuda 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca geçici bir görevi kabul etmesi meclis kararına bağlıdır.
  Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı:
  Yasama sorumsuzluğu: TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en kısa tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur.
  Hayat boyu sürecek olan sorumsuzluk milletvekilini cezai takibatlara karşı mutlak olarak korur.
  Sorumsuzluğun meclis veya başka bir organ tarafından kaldırılması söz konusu değildir.
  Yasama Dokunulmazlığı:
  Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz.
  Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır.
  Seçimden önce veya sonra milletvekiline verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğin sona ermesine bırakılır.
  Dokunulmazlığı kaldırılan üye tekrar seçilirse başka bir işleme gerek olmadan dokunulmazlığını elde eder.
  TBMM siyasi parti guruplarından yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz.
  Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin hangi fiilden yargılanacaksa onunla sınırlı olarak hakkında kovuşturma yapılabilir.
  Sorumsuzluk mutlak, dokunulmazlık nispidir.
  Sorumsuzluk devamlı dokunulmazlık geçicidir.
  Milletvekilliğinin Sona ermesi:
  1.Seçimlerin sona ermesi.
  2.Ölüm.
  3.Milletvekilinin cumhurbaşkanı seçilmesi
  4.Milletvekilinin yerel yönetim organlarına seçilmesi.,
  Milletvekilliliğinin Düşmesi:
  1.Milletvekilinin istifa etmesi(TBMM Başkanlık Divanının tespiti ile Meclis Genel Kurulunca kararlaştırılır)
  2. Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma haline düşmesi. Kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesi.
  3. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmek(Genel Kurulda gizli oyla karar verilir)
  4.Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 bileşim günü katılmamak.Meclis Başkanlık Divanının tespiti üzerine Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
  5.Partisinin temelli kapatılmasına sebep olan, milletvekili Anayasa Mahkemesinin temelli kapatılmasına ilişkin kesin kararını resmi gazetede yayınlandıktan itibaren düşer.
  Üyeliğin düşmesine kural olarak meclis genel kurulu gizli oyla karar verir.
  —Milletvekilliği düşen vekil 7 gün içerisinde Anayasa mahkemesine başvurur. Anayasa mahkemesi 15 gün içinde karar verir.
  Ödenek ve yolluklar:
  Ödeneğin aylık tutarı en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarın ;yollukta ödenek miktarının yarısını aşamaz.
  Ödenek ve yollukların en çok 3 aylığı önceden ödenir.
  M.87 TBMM NIN GOREVLERI
  1 Kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak.
  2 Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek başbakan dahildir.
  3 Bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yatkısı vermek
  4 Bütçe ve kasın hesap kanunlarını görüşüp karara bağlamak.
  5 Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
  6 Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
  7 Genel ve özel af ilanına karar vermek.(Üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile karar verilir.)
  8 Kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
  M.88.KANUN TEKLIFI VE GORUSULMESI:
  Yasama işlemleri kanunlar ve parlamento kararları olmak üzere ikiye ayrılır.
  Parlamento kararları kanun dışındaki bütün işlemleri kapsar ve yargı denetimi dışındadır.
  Kanunları yapma yetkisi:
  1.Bakanlar kurulu……………….kanun tasarısı
  2.Milletvekilleri………………… kanun teklifi yaparlar.
  TBMM DE ŞEKLİ KANUN NİTELİĞİNDEKİ İŞLEMLER:
  1.Bütçe ve kesin hesap kanunlarını kabul etmek
  2.Para basılmasına karar vermek.
  3.Genel ve özel af ilan etmek
  4.Ölüm cezalarının yerine getirilmesi.
  5.Uluslararası anlaşmaları onamak.
  TBMM DE PARLAMENTO KARARLARI NİTELİĞİNDEKİ İŞLEMLER:
  1.İç tüzük yapma ve değiştirme.
  2.Yasama dokunulmazlığının kabul edilmesi
  3.Meclis üyeliğinin düşürülmesi.
  4.Başkan ve başkanlık divanını seçmek.
  5.Gensoru, güven oylaması ve meclis araştırmasını soruşturmak.
  6.Savaş ilanına ve silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek.
  7.OHAL ve sıkıyönetimi onaylamak.
  Kanunların hepsi cumhurbaşkanı tarafından onaylanırken parlamento kararlarında böyle bir imzaya gerek yoktur.
  Cumhurbaşkanı TBMM ce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayınlar yayınlamasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları TBMM ye geri gönderir.
  TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse cumhurbaşkanınca yayınlanır.
  Meclis geri gönderilen kanunda değişiklik yaparsa cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar meclise geri gönderebilir.
  Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulmama durumunda TBMM sadece uygun bulmadığı maddeleri görüşebilir.
  Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma:
  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir.
  Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
  1961 ve 1982 Anayasaları milletlerarası anlaşmaları yapma yetkisini yürütme organına, onaylama yetkisini cumhurbaşkanına vermiştir.
  Ancak cumhurbaşkanın onaylaması TBMM nin onaylamayı bir kanuna uygun bulması gerekir.
  Milletlerarası bir anlaşmaya dayanan uygulama anlaşmaları ile kanunun verdiği bir yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik ve idari anlaşmaların TBMM tarafından uygun bulunması koşulu aranmamaktadır. ancak bu anlaşmalar yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
  Türk kanunlarında değişiklik getiren milletlerarası antlaşmaların mutlaka TBMM ce uygun bulunması gerekir. Ekonomik ticari ve teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi 1 yılı aşmayan antlaşmalar devlet maliyesine yük getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketteki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla yayınlanmayla yürürlüğe konar bu taktirde bu antlaşmalar TBMM ye sunulur.
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME CIKARMA YETKİSİ:
  Yetki Bakımından:KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.
  Ohal ve sıkıyönetim KHK lerinde yetki ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir.
  Yetki kanunu bakımından:
  Bakanlar Kurulu kendiliğinden KHK çıkaramaz. TBMM nin bir yetki kanunu çıkarması gerekir. Ancak ohal ve sıkıyönetim dönemlerinde yetki kanununa gerek olmadan KHK çıkartılabilir.
  Yetki Kanunun içeriği:
  1.Konusu
  2.Amacı
  3.Kapsamı
  4.İlkeleri
  5.Süresi açıkça belirtilmelidir.
  6.Birden fazla KHK çıkarılabilip çıkarılamayacağı belirtilmelidir.
  KHK lerin çıkarma yetkisinin sona ermesi:
  1.Yetki kanunun belirlediği sürenin dolması.
  2.Yeni bir kanunla yetki kanununun yürürlükten kalkması
  3.Yetki kanununda belirlenen sayıda KHK çıkarılması
  Ancak Bakanlar kurulunun istifası, Bakanlar kurulunun Gensoru ile düşürülmesi, Yasama döneminin bitmesi durumlarında yetki sona ermez.
  Konu bakımından:
  KHK lerde temel haklar ,kişi hakları ve ödevleri ve siyasi hak ve ödevler düzenlenemez .KHK ile bakanlar kuruluna bütçe değişiklik yetkisi verilemez.
  Ohal ve sıkıyönetim bunun istisnalarıdır.
  Denetim bakımından:
  KHK yargısal denetimi Anayasa mahkemesi tarafından yapılır.
  Ohal ve sıkıyönetim KHK hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa mahkemesine dava açılamaz.
  Şekil ve usul bakımından:
  KHK resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler.
  Ancak yürürlük tarihi daha sonraki bir tarihte gösterilebilir. Kararnameler RG de yayınlandıkları gün TBMM ye sunulurlar sunulmazsa aynı gün yürürlükten kalkarlar. TBMM tarafından reddedilen KHK ise ret kararının RG de yayınlandığı tarihte yayından kalkarlar.
  Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvetlerin kullanılmasına izin verme:
  M.92.Savaş hali ilanına ve TSK nın yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı devlet silahlı kuvvetlerinin Türkiye’de bulunmasına TBMM karar verir.
  TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani silahlı saldırıya uğraması durumunda TSK nın kullanılmasına Cumhurbaşkanı da karar verir.
  M.93.TOPLANMA VE TATIL
  TBMM her yıl 1 EKIMDE toplanır
  Ara verme veya tatil sırasında
  1.Doğrudan doğruya cumhurbaşkanınca
  2.Bakanlar kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşkanınca
  3.Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya Milletvekillerinin 1/5 istemi üzerine meclisi toplar.
  M.94.BASKANLIK DIVANI
  _Siyasi parti gurupları başkanlık için aday gösteremezler.
  _Meclis başkanı başkan vekilleri katıp üyeler ve idare amirlerinden oluşur
  _Başkanlık divanı için bir yasama döneminde 2 defa secim yapılır: ilki 2 yıl ikincisi 3 yıl grev yapar.
  _TBMM meclis başkan adayları meclis üyeleri içerisinden seçilir ilk iki oylamada üye tam sayısının 2/3 ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.Bu durum sağlanamazsa en çok oy alan iki aday için 4. oylama yapılır bu oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilir.
  _Sıyası parti gurubu minimum 20 milletvekilinden oluşur.
  Toplantı ve karar yeter sayısı:
  _TBMM üye tam sayısının en az 1/3 ile toplanır toplantıya katılanlar salt çoğunlukla karar verir ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının ¼ nun 1 fazlasından az olamaz..
  M.98. TBMM DE BILGI EDINME VE DENETLEME YOLLARI:
  1.SORU. Bakanlar kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.15 Gün sonra gündeme alınır.
  2.MECLIS ARASTIRMASI. Bellı bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir 3 ay da sonuçlanır
  3 GENEL GORUSME. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir. Hükümet, siyasi parti grupları en az 20 milletvekili tarafından bir önerge ile istenir.
  4.GENSORU. Bir sıyası parti adına veya 20 milletvekilinin istemi üzerine açılır. Hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğu araştırılır.
  Bakanlar kurulunun veya bakanlığın düşürülmesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur. Oylamada güvensizlik oyları sayılır.
  5 MECLIS SORUSTURMASI.
  _Başbakan veya bakanların görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlamaktır.
  _Üye tamsayısının 1/10 nün vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir.
  _Meclis bu istemi en geç bir ay içerisinde görüşür.Bu görüşme sonunda gerekli görülürse Başbakan veya bakanlar yüce divana sevk edilir.
  _Yüce divana sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile alınır .
  _Bakan Yüce Divana sevk edilirse bakanlıktan düşer.
  _Başbakan Yüce Divana sevk edilirse hükümet istifa etmiş sayılır.
  YÜRÜTME
  M.101-Cumhurbaşkanı Seçilebilme Koşulları
  1-40 yaşını doldurmuş olmak.
  2-Yüksek öğrenim yapmış olmak
  3-Türk vatandaşı olmak
  4-Cumhurbaşkanı Meclisin kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından 7 yıl için seçilir.
  5-Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.
  6-Cumhurbaşkanlığı’na TBMM üyeleri dışında aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.
  Cumhurbaşkanı seçimi:
  —Cumhurbaşkanının seçilmesi, TBMM üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir.
  __Cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan 30 gün önce, dolduktan 10 gün sonra seçime başlanır. Seçim 1 ayda tamamlanır. Oylamalar 3’er gün arayla yapılır.
  1.TUR + 2.TUR: Üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla
  3.TUR: Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla. (276)
  4.TUR: 3. turda en çok oyu olan iki aday bu tura kalır.
  Salt çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçilir. Seçilemezse, TBMM seçimleri yeniler.
  M.104-CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:
  a)Yasamayla ilgili Yetkileri
  1-Yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.
  2-TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.
  3-Kanunları yayınlar.
  4-Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne yollar.
  5-Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.
  6-Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi’ne iptal davası açar.
  7-TBMM’de seçimlerin yenilenmesine karar vermek.
  b)Yürütmeyle İlgili Yetkileri
  1-Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
  2-Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.
  3-Gerek görürse Bakanlar kurulu’na başkanlık etmek.
  4-Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.
  5-Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
  6-TBMM adına TSK Başkomutanlığı’nı temsil etmek.
  7-TSK’nin kullanılmasına karar vermek.
  8-MGK’yı toplantıya çağırmak.
  9-Genelkurmay Başkanı’nı atamak.
  10-Kararnameleri imzalamak.
  11-Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.
  12-Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.
  13-YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.
  c)Yargı ile ilgili Yetkileri
  1-Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
  2-Danıştay’ın üyelerinin ¼’ünü seçmek.
  3-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
  4-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek
  5-Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
  6-AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.
  M.105-CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUK VE SORUMSUZLUK HALİ
  Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edilemez.
  Cumhurbaşkanı, vatana hıyanetten dolayı TBMM üyelerinin 1/3’ünün teklifi üzerine üye tamsayısının 3/4’ünün vereceği kararla suçlandırılır.
  M.106-CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKİLLİK ETME
  Cumhurbaşkanının hastalık, yurt dışına çıkma, geçici olarak görevden alınma, ölüm, çekilme durumlarında TBMM Başkanı ona vekillik eder ve ona ait yetkileri kullanır.

  Tarih
 • Tarihe Giriş
 • Yardımcı Bilimler
 • Tarih Öncesi Devirler
 • Takvim
 • İlkçağ Tarihi
 • Suriye Filistin Uygarlığı
 • İran Medeniyeti
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Diğer Türk Boy ve Devletleri
 • İslam Tarihi
 • İslam Öncesinde Dünya
 • Peygamberimiz Dönemi
 • Dört Halife Dönemi (632-661)
 • Emevi,Abbasi Ve Endülüs Emevi Devletleri
 • Türk-İslam Tarihi
 • Selçuklular
 • Beylikler
 • Kültür Ve Medeniyet
 • Toplum ve Sosyal Hayat
 • İlim-Kültür-Sanat ve Edebiyat • Genel
 • Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama
 • Ygs-Lys Puan Hesaplama
 • Online Fotoğraf Düzenleme
 • Hayvanlarda Düşünme Yetisi Zeka Var Mı?
 • Dünyanın En Büyük İnsanı Kimdir?
 • Matematik Ve Yaşam
 • Allah Kelimesi Ve 19
 • Beyin mi Bilgisayar Mı?
 • Bunları Biliyormuydunuz?
 • İcatlar Kronolojisi
 • İnkılap Tarihi Kronolojisi
 • Türk-İslam Dünyası'nda Cebir
 • Paradokslar
 • Matematik Zeka Soruları1
 • Mısırda Cebir
 • Matematikçinin şiiri
 • Aritmetiğin Hataları
 • Temel Bir Aritmetik Yapıtı
 • Bütün Kuralların İstisnaları Vardır
 • Doğru Parçası Paradoksu
 • Matematik Kendini Saklamaz
 • Mükemmelimsi Sayılar
 • Tangram Şekilleri Slayt
 • Alanlarına Göre Yapılan İnkılaplar
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatı
 • Matematik Zeka Soruları2
 • Matematik Zeka Soruları3
 • Parmaklarla Saymanın İlk Biçimi
 • Tabiattaki Sayılar
 • Yollardaki Kapaklar Neden Yuvarlaktır?
 • BASİT ŞAŞIRTMACALAR
 • Collatz Teoremi
 • e SAYISI
 • Matematiği Öğretme Yolları
 • Matematik Müfredatını Kullanmak İçin 10 Altın Kural
 • Poincare Varsayımı
 • Tıp ve Mantık
 • Beklenmeyen İdam Paradoksu
 • Çarpma Hileleri
 • Fraktallar ve Eğrelti Otu
 • Matematiğin Dili
 • Matematik Nasıl Gelişti
 • Sayma Sistemleri
 • Yalancı Paradoksu ve Otoreferans
 • Bir Evin Değerini Bulma
 • Çizginin Büyücüsü
 • Gerçek Hayattan
 • Matematiğin Doğuşu
 • Matematik Nedir, Ne Değildir?
 • Origami Nedir?
 • Saymanın Tarihi
 • Yapmak Akla Zarar
 • Matematik Zeka Soruları4
 • Bir Sayı Tut
 • Depremin Matematiği
 • İlginç Kaza
 • Matematiğin Hayatımıza Katkıları
 • Matematiksel Düşünce
 • Paradoksların Çözümü
 • Sıfır Deyip Geçme
 • Yaş Bulma Oyunu
 • Karışık Slaytlar
 • Stres Slayt
 • Aşk Slayt
 • Manzara Slayt
 • Beni Ara Slayt
 • Benzeyen Slayt
 • Bizim Hikayemiz Slayt
 • lginç Slayt
 • Cem Yılmaz Slayt
 • Çocuğunuzla İlgili Slayt
 • Hayat Slayt
 • Kağıttan Şekiller Slayt
 • İlginç Resimler Slayt
 • Fakirlik Slayt
 • Geometrik Cisimlerin Döndürülmesi
 • Gülelim Slayt
 • Gizli Resimler Slayt
 • Hayattan Slayt
 • İlizyon Slayt
 • İnadına Yaşamak Slayt
 • İsrail Gerçeği Slayt
 • İstanbul Slayt
 • İstatistik ve Grafikler Slayt
 • Karadenizli Slayt
 • Kaynana Slayt
 • Kazlar Slayt
 • Lağımcı Slayt
 • Mutluluk Slayt
 • Ne İsteriz Slayt
 • Öss Motivasyon Slayt
 • Sayı Bulma Oyunu
 • Sigara Slayt
 • 7 Saniye Slayt
 • Sihirli Sekiz Slayt
 • Temel Slayt
 • Tibet Testi Slayt
 • Size Öneriler Slayt
 • Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmelerle İlgili Test Slayt
 • Venedikli Marangoz Slayt
 • Uzay Slayt
 • WC Slayt
 • Yunuslar Slayt
 • Yurdumdan Slayt
 • Zoom Slayt
 • Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve Organizasyonlar Slayt
 • 3d Sokak Resimleri Slayt
 • Başarıya Adanma Slayt
 • Benim Dozerim Slayt
 • Beyin Çıtırtısı Slayt
 • Bilgisayar Olimpiyatı Slayt
 • Bilgisayarın Gerekliliği Slayt
 • Büyük ve Olumlu Düşünme Slayt
 • Çeçenistan Slayt
 • Bir İş Yerinde Etkili İletişim Slayt
 • Çocuğu Anlamak Slayt
 • Çocuk Terbiyesi Slayt
 • Deli Dana Slayt
 • Dengeli Beslenme Slayt
 • Deprem Ve İnsan Slayt
 • Dünya Hayatının Gerçeği
 • Güzel Yaşamak Slayt
 • Hayir Demek Çözum Değil Slayt
 • Hedef Belirleme Slayt
 • Hızlı Okuma Teknikleri Slayt
 • İletişim Semineri Slayt
 • İlk Yardım Slayt
 • İnsan Değerlendirme Slayt
 • İnternet Slayt
 • İrşatekseni Slayt
 • İzmir Hakkında Slayt
 • Kare Üzerinde Düşünce Oyunu Slayt
 • Kitap Okuma Slayt
 • Kitap Slayt
 • Komik Slayt
 • Kur'an İnsanı Slayt
 • Okul Dönemi Slayt
 • Olimpiyatlara Nasıl Çalışılır Slayt
 • Olumlu Düşünme Slayt
 • Olumlu Düşünmek Slayt
 • Pdr Slayt
 • Performans Değerlendirme Slayt
 • Program Geliştirme Slayt
 • Savaşçı Slayt
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Slayt
 • Söz Söyleme Slayt
 • TEFEKKÜR-MERHAMET-TEVHİD
 • Toplantı Yönetimi Slayt
 • Verimli Bir Toplantı Nasıl Yapılır Slayt
 • Verimli Ders Çalışma Slayt
 • Yapay Zeka Slayt
 • Yüksek Performansa Ulaşma
 • Zamanın Yönetimi Slayt
 • Banka Kartından(ATM) Ng Yükleme
 • Tasarruf Slayt
 • Flaşı Dolu Olduğu Halde Boş Görünenler Girin
 • AirSoft Artık Türkiye'de
 • => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=