//-->
 • Anasayfa
 • Düetmatematik
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Kimya
 • Fizik
 • Dosya Deposu
 • İngilizce
 • FORUM
 • HABERLER
 • İletişim
 • Düetmatematik
 • Düetmatematik CD
 • DüetMatematik Ücret?
 • Düetmatematik YGS
 • Düetmatematik LYS
 • Düetmatematik KPSS
 • Düetmatematik Vatandaşlık
 • Düetmatematik Coğrafya
 • Düetmatematik Geometri
 • 2012 Güncel Sorular
 • Tarih Slaytları
 • DOSYA DEPOSU
 • Matematik
 • Ygs Matematik
 • Lys Matematik
 • Geometri
 • Lise1 Matematik
 • Lise1 Matematik Ders Notları
 • Lise2 Matematik
 • Lise3 Matematik
 • Lise4 Matematik
 • Matematik MANTIK Slayt
 • Temel Sayma Kuralları
 • Anayasa
 • Yürütme
 • Yasama
 • Yargı
 • İdare
 • Türk Hukuk Tarihi
 • Ceza hukuku
 • Yönetim hukuku
 • Toprak hukuku
 • Vatandaşlık hukuk
 • Özel hukuk
 • Yargı örgütü
 • Tanzimat dönemi değerlendirilmesi
 • Vatandaşlık Dersi Notları
 • Avrupa Birliği Kronolojisi
 • Bagımsız özerk Kuruluşlar
 • Anayasa Hukuku
 • Anayasa Çeşitleri
 • Anayasa Yapılması
 • Devlet Şekilleri
 • Devlet
 • Siyasi Partiler
 • İnsan Haklarının Felsefi Gelişimi
 • Türkiyede Anayasal Gelişmeler Slayt
 • Anayasal Kavramlar Slayt
 • 1982 Anayasası Slayt
 • Anayasanın Değiştirilmesi Slayt
 • Demokrasi Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Soru Slayt
 • İdari Hukuk Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • KPSS De Çıkması Muhtemel Sorular!
 • KPSS De Çıkmış Anayasa Soru-Cevap
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi Ve İnsan Hakları
 • Anayasada 100 Soru Ve Cevap
 • KPSS Anayasa>Nokta Atış Sorular
 • Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku İle İlgili Test Soruları
 • Ders Slaytları
 • 1.Dünya Savaşı Slayt
 • 100 Soru İlkeler Slayt
 • İdari Hukuk(Merkez Teşkilatı) Slayt
 • İdari Hukuk II Slayt
 • İdari Hukuk I Slayt
 • Devlet Şekilleri Slayt
 • 1982 Anayasası II Slayt
 • 1982 Anayasası I Slayt
 • Temel Hukuk Kavramları Slayt
 • Ataturk İlkeleri Slayt
 • Çıkmış Tarih Vatandaşlık Slayt
 • Çikmıs Öss Soruları Slayt
 • Dağılma Fikir Akımları Slayt
 • Data Yayınlar Anayasa Slayt
 • Genel Kavramlar Slayt
 • Olimpiyatlar Slayt
 • Güncel Konular Slayt
 • İdare Hukuku Slayt
 • İhtiyaç Anayasa Slayt
 • İlk Çağ Medeniyetleri Slayt
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatları Slayt
 • İnkilap Öss Slayt
 • İnkilap Tarihi Önemi Slayt
 • İnkilap Tarihi Slayt
 • İnkilap Tarihi II Slayt
 • İnkilaplar Slayt
 • İnkilaplar-İlkeler-Dış Sorun Slayt
 • İntegral Konu Anlatımı Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi Slayt
 • İslam Tarihi II Slayt
 • Karmaşık Sayılar Modülü Slayt
 • Karmaşık Sayılar Slayt
 • Kpss Orta Asya Tarihi Slayt
 • Kurtuluş Savaşı Öss Soruları Slayt
 • Liderlik Tipleri Slayt
 • Limit Ve Süreklilik Slayt
 • Logaritmik fonksiyonlar Slayt
 • Logaritma Fonksiyonlarının Özellikleri Slayt
 • Logaritmik Hesabın Uygulanması Slayt
 • Cumhuriyetin İlanı Slayt
 • Mantık Slayt
 • Mantık I Slayt
 • Mantık II Slayt
 • Mantık III Slayt
 • Matematik Olimpiyat Soru ve Cevapları Slayt
 • Matematik Tanitim Slayt
 • Mevzu Hukuk Test Slayt
 • Mevzu Hukuk Test1 Slayt
 • Mevzu Hukuk Slayt
 • Mondros Ateşkes Ant Slayt
 • Normlar Hiyerarşisi Slayt
 • OGYE Tanıtım Slayt
 • Ortaçağda Avrupa Tarihi Slayt
 • Osmanlı Duraklama Öss Slayt
 • Osmanlı Kültürü Ve Medeniyeti Slayt
 • Osmanlı Kuruluş Devri Slayt
 • Tarihin Tanımı Slayt
 • Tarihi Çağlar Slayt
 • Trablusgarp Slayt
 • Trigonometry Slayt
 • Türev Alma Slayt
 • Türev(çıkmış sorular) Slayt
 • Türk Vatandaşlığı Slayt
 • Vatandaşlık Konular Slayt
 • Zeka Soruları Slayt
 • Basit Eşitsizlikler Slayt
 • Bölme-Bölünebilme Slayt
 • Çember Ve Daire Slayt
 • Çemberde Açılar Slayt
 • Çemberde Uzunluk Slayt
 • Dik Prizmalar Slayt
 • Ebob Slayt
 • Hareket Problemleri Slayt
 • Harfli İfadeler Slayt
 • Havuz Problemleri Slayt
 • Katı Cisimler Slayt
 • Kesir Problemleri Slayt
 • Özel Dörtgenler Slayt
 • Rasyonel Sayılar Slayt
 • DŁetMatematik

  SELÇUKLULAR
  SELÇUKLULAR
  Büyük Selçuklular (1038-1040/1157)
  Selçuk Bey Selçuklu devletinin kurucusu ve isim babasıdır. Oğuz Yabgu devletinde subaşı olarak
  görev yapıyordu. Oğuz Yabgu devletiyle arası bozulunca Cend şehrine geldi. Müslüman
  oldu. Selçuklu devletini kurdu.
  Tuğrul ve
  Çağrı Beyler
  Dönemi
  Tuğrul Bey; 1038 yılında Nişabur’u alınca adına hutbe okutup para bastırdı. 1040
  Dandanakan savaşında Gaznelileri yenince Horasan’a egemen olup devletin temellerini
  sağlamlaştırdı. 1048 Pasinler savaşında Bizans’ı yendi. Böylece Bizans’ın zayıf olduğu
  anlaşıldı. Anadolu’nun Türk yurdu olabileceği anlaşıldı. Bizansla ilk antlaşma bu
  dönemde yapıldı. Halifenin yardım istemesi üzerine 1055 yılında Bağdat’a gitti ve Şii
  Büveyhilerin Abbasiler üzerindeki egemenliğine son verdi. Böylece Selçuklular, İslam
  dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler.
  Alparslan
  Dönemi
  Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla 1071 Malazgirt savaşında Bizans’ı yendi. Bizans’la
  bir antlaşma yapıldı. Fakat uygulanmadı. Anadolu’nun kapıları Malazgirt zaferiyle açıldı.
  Anadolu’da ilk beylikler kuruldu. Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskıları ortadan
  kalktı.
  Melikşah
  Dönemi
  Selçukluların en parlak ve sınırlarının en geniş olduğu dönemdir. Melikşah’ın ölümü
  üzerine oğulları arasında taht kavgası yapıldı. (1092-1118) 26 yıl süren bu taht kavgasına
  fetret dönemi denir.
  Sencar
  Dönemi
  Kardeşlerini yenerek tahta geçti. 1141 Katvan savaşında Karahıtaylara yenildi. Bunun
  üzerine devlet zayıfladı. Oğuz isyanı ile yıkıldı.
  Selçukluların
  Yıkılma
  Nedenleri
  Taht kavgaları ve ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması. Batınilerin
  çalışmaları. Vezir Nizamülmülkün öldürülmesi. Haçlı seferleri. Abbasilerin Selçuklular
  aleyhinde çalışmaları. Oğuzların küstürülmesi. Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan
  etmeleri.
  Genel
  Özellikleri
  Anadolu’yu Türkleştirmeleri ve İslamlaştırmaları. İslam dünyasının koruyuculuğunu
  üstlendiler. İslam dünyasını Haçlı ve Şii, Batıni tehlikesine karşı korudular. Nizamiye
  medresesiyle şiiliğe karşı sünni inancı savundular. İslam dünyasının siyasi birliğini
  sağladılar. Selçuklu topraklarında Kirman Selçukları, Suriye Selçukları, Anadolu
  Selçukları, Irak ve Horasan Selçukları devletleri kuruldu.
  Atabeylikler İllere vali olarak gönderilen Selçuklu Meliklerin (Prenslerin) eğitiminden sorumlu olan
  kişilere denir. Bu kişiler tarafından kurulan devletlere de atabeylik denir. Bunlar;
  İldenizler (Azerbeycan), Salgurlar (Fars), Zengiler (Musul, Halep), Böriler-Dımeşk
  (Şam), Beğtekinoğulları (Erbil) Atabeylikleridir.
  16
  Anadolu Selçukları –Türkiye Selçukları (l077-1308)
  Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusudur. İznik’i alarak başkent yaptı. Üsküdar’a kadar
  olan yerlere egemen oldu.
  l. Kılıçarslan l. Haçlı seferleriyle savaştı. İznik haçlıların eline geçince başkent Konya’ya taşındı. Çaka
  beyliğine son verdi.
  l. Mesut ll. Haçlı seferleriyle savaşarak onları yendi. İlk Anadolu Selçuklu Parasını bastı.
  Anadolu’ya bu dönemde Avrupalılarca Türkiye denilmeye başlandı. Bu dönemin
  başlarında Selçuklular Danişmentlilere bağlı kaldılar.
  ll. Kılıçarslan lll. Haçlı seferleriyle savaştı. Danişmentlilere son vererek Anadolu’nun siyasi birliğini
  sağladı. Ülkeyi onbir oğlu arasında paylaşarak Anadolu siyasi birliğinin tekrar
  bozulmasına neden oldu. 1176 Miryokefalon savaşında Bizans’ı yenerek Anadolu’nun
  Türk yurdu olduğunu ispatladı. Bizans, artık savunmaya geçti.
  Rükneddin
  Süleyman Şah
  Bizans’ı vergiye bağladı. Saltuklu beyliğine son verdi.
  l. Gıyaseddin
  Keyhüsrev
  İkinci kez tahta geçti. Antalya’yı alarak burada ilk Selçuklu donanmasını kurdu.
  Selçuklular böylece denizcilik faaliyetlerine başladılar. Venediklerle ticari antlaşmalar
  yaptı.
  İzzeddin
  Keykavus
  Sinop’u alarak burada ilk Selçuklu tersanesini kurdu. Ermenilerle ticari antlaşmalar yaptı.
  l. Aleaddin
  Keykubat
  Mengücek beyliğine son verdi. Gürcistan’ı Selçuklulara bağladı. Alanya’yı alarak burada
  bir tersane kurdu. Kırım’ın Sudak limanına bir donanma gönderip burasını alarak ilk
  deniz aşırı seferi gerçekleştirdi. Donanmanın en güçlü olduğu dönemdir. 1230
  Yassıçemen savaşında Harzemşahlar’ı yenerek onların zayıflayıp Moğollar tarafından
  yıkılmasına neden oldu. Bu olay, Selçuklularla Moğolların komşu olmasına ve ileride
  Moğolların Anadolu’ya saldırmasına neden oldu.
  ll. Gıyaseddin
  Keyhüsrev
  Türkmenlerin dini bilgilerinin, ekonomik ve sosyal durumlarının zayıf olması nedeniyle
  1240 Baba-i isyanı çıkarmaları ve Selçukluların bunu zorlukla bastırması Moğolları
  cesaretlendirdi. Moğollarla 1243 yılında yapılan Kösedağ savaşında yenilmeleri üzerine
  Selçuklular Moğollara bağlandılar. Anadolu siyasi birliği parçalandı. Beylikler kurulmaya
  başladı.
  Selçukluların
  Yıkılışı
  Selçuklular, Moğollara karşı Memlük Sultanı Baybars’tan yardım istedi. Baybars, 1270
  Elbistan savaşında Moğolları yendi. Fakat Baybars çekilince Moğollar tekrar saldırıya
  geçtiler. 1308 yılında ll. Mesut ölünce Selçuklular kesin olarak yıkıldılar
  Tarih
 • Tarihe Giriş
 • Yardımcı Bilimler
 • Tarih Öncesi Devirler
 • Takvim
 • İlkçağ Tarihi
 • Suriye Filistin Uygarlığı
 • İran Medeniyeti
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Diğer Türk Boy ve Devletleri
 • İslam Tarihi
 • İslam Öncesinde Dünya
 • Peygamberimiz Dönemi
 • Dört Halife Dönemi (632-661)
 • Emevi,Abbasi Ve Endülüs Emevi Devletleri
 • Türk-İslam Tarihi
 • Selçuklular
 • Beylikler
 • Kültür Ve Medeniyet
 • Toplum ve Sosyal Hayat
 • İlim-Kültür-Sanat ve Edebiyat • Genel
 • Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama
 • Ygs-Lys Puan Hesaplama
 • Online Fotoğraf Düzenleme
 • Hayvanlarda Düşünme Yetisi Zeka Var Mı?
 • Dünyanın En Büyük İnsanı Kimdir?
 • Matematik Ve Yaşam
 • Allah Kelimesi Ve 19
 • Beyin mi Bilgisayar Mı?
 • Bunları Biliyormuydunuz?
 • İcatlar Kronolojisi
 • İnkılap Tarihi Kronolojisi
 • Türk-İslam Dünyası'nda Cebir
 • Paradokslar
 • Matematik Zeka Soruları1
 • Mısırda Cebir
 • Matematikçinin şiiri
 • Aritmetiğin Hataları
 • Temel Bir Aritmetik Yapıtı
 • Bütün Kuralların İstisnaları Vardır
 • Doğru Parçası Paradoksu
 • Matematik Kendini Saklamaz
 • Mükemmelimsi Sayılar
 • Tangram Şekilleri Slayt
 • Alanlarına Göre Yapılan İnkılaplar
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatı
 • Matematik Zeka Soruları2
 • Matematik Zeka Soruları3
 • Parmaklarla Saymanın İlk Biçimi
 • Tabiattaki Sayılar
 • Yollardaki Kapaklar Neden Yuvarlaktır?
 • BASİT ŞAŞIRTMACALAR
 • Collatz Teoremi
 • e SAYISI
 • Matematiği Öğretme Yolları
 • Matematik Müfredatını Kullanmak İçin 10 Altın Kural
 • Poincare Varsayımı
 • Tıp ve Mantık
 • Beklenmeyen İdam Paradoksu
 • Çarpma Hileleri
 • Fraktallar ve Eğrelti Otu
 • Matematiğin Dili
 • Matematik Nasıl Gelişti
 • Sayma Sistemleri
 • Yalancı Paradoksu ve Otoreferans
 • Bir Evin Değerini Bulma
 • Çizginin Büyücüsü
 • Gerçek Hayattan
 • Matematiğin Doğuşu
 • Matematik Nedir, Ne Değildir?
 • Origami Nedir?
 • Saymanın Tarihi
 • Yapmak Akla Zarar
 • Matematik Zeka Soruları4
 • Bir Sayı Tut
 • Depremin Matematiği
 • İlginç Kaza
 • Matematiğin Hayatımıza Katkıları
 • Matematiksel Düşünce
 • Paradoksların Çözümü
 • Sıfır Deyip Geçme
 • Yaş Bulma Oyunu
 • Karışık Slaytlar
 • Stres Slayt
 • Aşk Slayt
 • Manzara Slayt
 • Beni Ara Slayt
 • Benzeyen Slayt
 • Bizim Hikayemiz Slayt
 • lginç Slayt
 • Cem Yılmaz Slayt
 • Çocuğunuzla İlgili Slayt
 • Hayat Slayt
 • Kağıttan Şekiller Slayt
 • İlginç Resimler Slayt
 • Fakirlik Slayt
 • Geometrik Cisimlerin Döndürülmesi
 • Gülelim Slayt
 • Gizli Resimler Slayt
 • Hayattan Slayt
 • İlizyon Slayt
 • İnadına Yaşamak Slayt
 • İsrail Gerçeği Slayt
 • İstanbul Slayt
 • İstatistik ve Grafikler Slayt
 • Karadenizli Slayt
 • Kaynana Slayt
 • Kazlar Slayt
 • Lağımcı Slayt
 • Mutluluk Slayt
 • Ne İsteriz Slayt
 • Öss Motivasyon Slayt
 • Sayı Bulma Oyunu
 • Sigara Slayt
 • 7 Saniye Slayt
 • Sihirli Sekiz Slayt
 • Temel Slayt
 • Tibet Testi Slayt
 • Size Öneriler Slayt
 • Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmelerle İlgili Test Slayt
 • Venedikli Marangoz Slayt
 • Uzay Slayt
 • WC Slayt
 • Yunuslar Slayt
 • Yurdumdan Slayt
 • Zoom Slayt
 • Ulusal ve Uluslararası Yarışma ve Organizasyonlar Slayt
 • 3d Sokak Resimleri Slayt
 • Başarıya Adanma Slayt
 • Benim Dozerim Slayt
 • Beyin Çıtırtısı Slayt
 • Bilgisayar Olimpiyatı Slayt
 • Bilgisayarın Gerekliliği Slayt
 • Büyük ve Olumlu Düşünme Slayt
 • Çeçenistan Slayt
 • Bir İş Yerinde Etkili İletişim Slayt
 • Çocuğu Anlamak Slayt
 • Çocuk Terbiyesi Slayt
 • Deli Dana Slayt
 • Dengeli Beslenme Slayt
 • Deprem Ve İnsan Slayt
 • Dünya Hayatının Gerçeği
 • Güzel Yaşamak Slayt
 • Hayir Demek Çözum Değil Slayt
 • Hedef Belirleme Slayt
 • Hızlı Okuma Teknikleri Slayt
 • İletişim Semineri Slayt
 • İlk Yardım Slayt
 • İnsan Değerlendirme Slayt
 • İnternet Slayt
 • İrşatekseni Slayt
 • İzmir Hakkında Slayt
 • Kare Üzerinde Düşünce Oyunu Slayt
 • Kitap Okuma Slayt
 • Kitap Slayt
 • Komik Slayt
 • Kur'an İnsanı Slayt
 • Okul Dönemi Slayt
 • Olimpiyatlara Nasıl Çalışılır Slayt
 • Olumlu Düşünme Slayt
 • Olumlu Düşünmek Slayt
 • Pdr Slayt
 • Performans Değerlendirme Slayt
 • Program Geliştirme Slayt
 • Savaşçı Slayt
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Slayt
 • Söz Söyleme Slayt
 • TEFEKKÜR-MERHAMET-TEVHİD
 • Toplantı Yönetimi Slayt
 • Verimli Bir Toplantı Nasıl Yapılır Slayt
 • Verimli Ders Çalışma Slayt
 • Yapay Zeka Slayt
 • Yüksek Performansa Ulaşma
 • Zamanın Yönetimi Slayt
 • Banka Kartından(ATM) Ng Yükleme
 • Tasarruf Slayt
 • Flaşı Dolu Olduğu Halde Boş Görünenler Girin
 • AirSoft Artık Türkiye'de
 • => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=